Rzeczpospolita Polska

Polityka jakości


Dostosowując się do potrzeb, możliwości i oczekiwań absolwentów i klientów,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje kształcenie oraz usługi o najwyższej jakości.

Służymy pomocą studentom, klientom oraz pracownikom.

Jesteśmy ich partnerami i doradcami.

Z myślą o studentach, klientach stale podnosimy poziom kwalifikacji kadry naukowej.

Dbamy o ciągły rozwój naszych pracowników,

gdyż to dzięki nim realizowana jest jakość i przyjęte cele.

Podstawą rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

jest ciągłe doskonalenie procesu kształcenia, działalności naukowo-badawczej

oraz usług w ramach systemu zarządzania jakością zbudowanego w oparciu o wymagania PN-ISO 9001:2009

(ISO 9001:2008) aktualne wymagania prawne.


 

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu