Rzeczpospolita Polska

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24A
53-363 Wrocław
tel. 71 320 1826
fax 71 320 1828
e-mail:

Kierownik

dr hab. inż. Renata Galek, prof. nadzw.
tel. 71 320 1815, e-mail:

Sekretariat

mgr inż. Jolanta Górecka
tel. 71 320 1826, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Henryk Bujak 71 320 1829
prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski 71 320 1817
dr hab. inż. Hanna Szajsner 71 320 1819
dr inż. Bartosz Kozak 71 320 1834
dr inż. Dariusz Zalewski 71 320 1835
dr inż. Kamila Nowosad 71 320 1822
dr inż. Sylwia Lewandowska 71 320 1824
dr Marta Preisner 71 320 1825
dr Kamil Kostyn 71 320 1825
dr inż. Jakub Szperlik 71 320 1810, -1808
mgr inż. Agnieszka Łącka 71 320 1810, -1808
mgr inż. Marta Buzar 71 320 1808, -1810
mgr Tadeusz Czuj 71 320 1810
mgr Kinga Zydorowicz  
     

Emerytowani pracownicy naukowi

   
prof. dr hab. Danuta Drozd    
prof. dr hab. Jan Kaczmarek    
prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz    
dr hab. Władysław Kadłubiec, prof. nadzw    

Struktura organizacyjna

  • Zakład Genetyki i Biotechnologii Roślin
  • Zakład Hodowli Roślin i Biometrii

 

Zadania realizowane na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

Identyfikacja źródeł odporności na mączniaka w kolekcji linii, rodów i odmian żyta

plik PDF Wyniki badań 2013 rok plik PDF, 198.79 KB
2015-01-16 07:30
plik PDF Wyniki badań 2012 rok plik PDF, 317.47 KB
2015-01-16 07:30
plik PDF Wyniki badań 2011 rok plik PDF, 318.21 KB
2015-01-16 07:30
plik PDF Wyniki badań 2010 rok plik PDF, 528.91 KB
2015-01-16 07:30
plik PDF Wyniki badań 2009 rok plik PDF, 242.90 KB
2015-01-16 07:30

 

Poszukiwanie źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta

plik PDF Streszczenie_zadanie_nr_22 plik PDF, 135.34 KB
2015-09-04 13:11
plik PDF Wyniki badań 2014 rok plik PDF, 97.76 KB
2015-01-16 07:30
plik PDF Wyniki badań 2015 rok plik PDF, 207.14 KB
2017-03-01 10:21
plik PDF Wyniki badań 2016 rok plik PDF, 341.32 KB
2017-03-01 10:20

 

Określenie zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy za pomocą markerów molekularnych

plik PDF Streszczenie_zadanie_34 plik PDF, 134.86 KB
2015-09-04 13:11
plik PDF Wyniki badań 2014 rok plik PDF, 94.35 KB
2015-01-16 07:30
plik PDF Wyniki badań 2015 rok plik PDF, 204.24 KB
2017-03-01 10:23
plik PDF Wyniki badań 2016 rok plik PDF, 202.65 KB
2017-03-01 10:23

 

Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego pod względem wybranych cech morfologicznych, plonotwórczych i parametrów technologicznych nasio, 2015-2017

dokument Word 2007 Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego pod względem wybranych cech morfologicznych, plonotwórczych i parametrów technologicznych nasion dokument Word 2007, 18.49 KB
2015-09-04 11:04

 

Sprawozdania merytoryczne z realizacji zadań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2015 roku

plik PDF Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego pod względem wybranych cech morfologicznych, plonotwórczych i parametrów technologicznych nasion (93) plik PDF, 122.24 KB
2016-01-14 11:02
plik PDF Określenie zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy za pomocą markerów molekularnych plik PDF, 204.24 KB
2016-01-14 11:02
plik PDF Poszukiwanie źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta plik PDF, 207.14 KB
2016-01-14 11:02

Sprawozdania merytoryczne z realizacji zadań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2016 roku

plik PDF Określenie zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy za pomocą markerów molekularnych plik PDF, 202.65 KB
2017-01-12 11:15
plik PDF Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego pod względem wybranych cech morfologicznych, plonotwórczych i parametrów technologicznych nasion plik PDF, 78.23 KB
2017-01-12 11:15
plik PDF Poszukiwanie źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta plik PDF, 341.32 KB
2017-01-12 11:15

Sprawozdania merytoryczne z realizacji zadań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku


plik PDF Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego pod względem wybranych cech morfologicznych, plonotwórczych i parametrów technologicznych nasion (93) plik PDF, 219.89 KB
2018-01-24 10:09
plik PDF Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania nr 22 na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku plik PDF, 253.44 KB
2018-01-29 06:55
plik PDF Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania nr 34 na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku plik PDF, 118.00 KB
2018-01-29 06:50

Sprawozdania merytoryczne z realizacji zadań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku

plik PDF Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego nr 22 za 2018 rok plik PDF, 203.23 KB
2019-01-14 16:06
plik PDF Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego nr 34 za 2018 rok plik PDF, 205.38 KB
2019-01-14 16:06

 

Postery

plik PDF Poster - Analiza zmienności cech jakościowych nasion u wybranych genotypów łubinu wąskolistnego plik PDF, 392.56 KB
2018-01-24 10:09
plik PDF Konferencja „Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności” plik PDF, 1.91 MB
2018-01-24 10:09
plik PDF Materiały konferencyjne XI sympozjum Genetyka ilościowa roślin uprawnych plik PDF, 1.46 MB
2018-01-24 10:09
obraz JPEG Perspektywa wykorzystania markerów SNP do genotypowania L.Angustifolius L. obraz JPEG, 4.68 MB
2017-01-12 12:26
obraz JPEG Fenotypowanie kolekcji łubinu wąskolistnego pod względem cech użytkowych obraz JPEG, 4.75 MB
2017-01-12 12:26
plik PDF Ocena przydatności markerów molekularnych do identyfikacji genów plik PDF, 560.78 KB
2017-01-12 11:33
plik PDF wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji genów odporności na ważniejsze choroby w materiałach hodowlanych żyta - konferencja 2016 plik PDF, 295.36 KB
2017-01-12 11:33
plik PDF Wykorzystanie markerów molekularnych do określenia dystansu genetycznego - 2016 plik PDF, 520.98 KB
2017-01-12 11:27
plik PDF Ocena zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy z wykorzystaniem markerów molekularnych - konferencja 2016 plik PDF, 288.58 KB
2017-01-12 11:28
obraz JPEG Wykorzystanie markerów molekularnych do określania dystansu genetycznego linii wsobnych kukurydzy obraz JPEG, 1.00 MB
2016-02-22 11:14
obraz JPEG Ocena odporności materiałów hodowlanych żyta na rdzę brunatną obraz JPEG, 955.91 KB
2016-02-22 11:14
plik PDF Possibility of Lupinus angustifolius L. ovule development in in vitro cultures with applying wide crossing' plik PDF, 1.20 MB
2019-01-11 07:34
obraz JPEG Materiały konferencyjne okładka – 2018 obraz JPEG, 3.59 MB
2019-01-14 16:09
plik PDF Wykorzystanie markerów KASP do określenia zróżnicowania genetycznego materiałów hodowlanych kukurydzy – 2018 plik PDF, 426.33 KB
2019-01-14 16:06
plik PDF Odporność materiałów hodowlanych żyta ozimego na rdzę brunatną – 2018 plik PDF, 628.17 KB
2019-01-14 16:06


Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 2018-2021

plik PDF Badania nad gametyczną embriogenezą u Lupinus angustifolius L. - indukcja haploidów i analiza genetycznego podłoża tego procesu plik PDF, 90.06 KB
2018-02-06 10:09
plik PDF Sprawozdanie – Badania nad gametyczną embriogenezą u Lupinus angustifolius L. - indukcja haploidów i analiza genetycznego podłoża tego procesu plik PDF, 404.20 KB
2019-01-11 07:34