Rzeczpospolita Polska

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
tel./fax 71 320 5604
e-mail:
strona domowa

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Cezary Kabała
tel. 71 320 1943, e-mail:

Zastępca dyrektora

dr hab. inż. Beata Łabaz, prof. uczelni
tel. 71 320 1902, e-mail:

Zastępca dyrektora

dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek
tel. 71 320 5630, e-mail:

Sekretariat

mgr Małgorzata Wilusz
tel./fax 71 320 5604, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Anna Karczewska 71 320 1940
prof. dr hab. inż. Jarosław Kaszubkiewicz 71 320 5603
prof. dr hab. Jerzy Weber 71 320 5631
prof. dr hab. inż. Adam Bogacz 71 320 5626
dr. hab. inż. Elżbieta Jamroz, prof. uczelni 71 320 5632
dr hab. inż. Katarzyna Szopka, prof. uczelni
71 320 5601
dr hab. inż. Bernard Gałka, prof. uczelni 71 320 1561
dr hab. Rafał Tyszka, prof. uczelni
71 320 5628
dr inż. Andrzej Kocowicz 71 320 5602
dr inż. Bogna Kosyk 71 320 1547
dr inż. Dorota Kawałko 71 320 5625
dr inż. Jakub Bekier 71 320 5639
dr inż. Jarosław Waroszewski 71 320 5637
dr inż. Paweł Jezierski 71 320 5637
dr inż. Zbigniew Perlak 71 320 5636
dr Irmina Ćwieląg-Piasecka 71 320 5635
dr Magdalena Dębicka 71 320 5641
dr Szymon Jędrzejewski 71 320 5636
mgr inż. Anna Fleszar 71 320 1548
mgr inż. Maria Barna 71 320 1549
mgr inż. Marzena Radziwon 71 320 1550
mgr Jarosław Szadorski 71 320 5629
mgr Anita Jandy 71 320 1549
mgr inż. Angela Potoniec 71 320 5636
mgr inż. Joanna Kowalska  
     

Doktoranci

   
mgr inż. Mateusz Cuske  
mgr inż. Elżbieta Musztyfaga  
mgr inż. Andrea Kałuża  
mgr inż. Paweł Telega  
mgr inż. Krzysztof Papuga  
     

Profesorowie emerytowani

   
prof. dr hab. Jerzy Weber 71 320 5631
prof. dr hab. Tadeusz Chodak    
prof. dr hab. Jerzy Drozd  
prof. dr hab. Leszek Szerszeń    
prof. dr hab. Stanisława Licznar    
prof. dr hab. Michał Licznar  
prof. dr hab. Stanisława Strączyńska  

Struktura organizacyjna

  • Zakład Fizyki i Gospodarki Wodnej Gleb
  • Zakład Geologii i Gleb Górskich
  • Zakład Ochrony Środowiska
  • Zakład Waloryzacji Gleb i Badań Materii Organicznej
  • Centrum Analiz Jakości Środowiska