Rzeczpospolita Polska

Katedra Żywienia Roślin

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
tel. 71 320 5605
fax 71 320 5605
e-mail:

Kierownik

dr hab. inż. Urszula Piszcz, prof. uczelni
tel. 71 320 5646, e-mail:

Sekretariat

Teresa Rafalska
tel. 71 320 5605, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. Zofia Spiak 71 320 5614
dr hab. inż. Grzegorz Kulczycki, prof. uczelni
71 320 5654
dr inż. Krzysztof Gediga 71 320 5648
dr inż. Aldona Płaczek  
dr Piotr Stępień 71 320 5649
dr Elżbieta Sacała 71 320 5657
dr inż. Kamila Stępień  
mgr inż. Renata Ryl 71 320 5644
lic. Katarzyna Kominiak  
mgr inż. Andżelika Paterak