Rzeczpospolita Polska

Tematy badawcze

  • Technologia żywności i żywienia:

– Jakość i przydatność technologiczna surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz procesy zachodzące przy ich przechowywaniu i utrwalaniu.

– Wpływ różnych czynników oraz modyfikacji procesów technologicznych na prozdrowotność, wydajność i jakość produktów roślinnych wytwarzanych w przemyśle spożywczym.

–  Doskonalenie jakości, trwałości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem wykorzystania surowców z produkcji ekologicznej oraz naturalnych biologicznie aktywnych substancji i niekonwencjonalnych technologii.

  • Żywienie człowieka i toksykologia:

– Ocena sposobu żywienia różnych populacji.

–  Skażenia żywności metalami ciężkimi.

  • Biotechnologia:

–  Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji biomasy, alkoholu i napojów fermentowanych, kwasów organicznych i enzymów oraz w przetwarzaniu żywności.

– Zagospodarowanie z udziałem drobnoustrojów odpadów rolniczych oraz pochodzących z produkcji biopaliw.

– Genetyczne doskonalenie szczepów drożdży przemysłowych.

– Biotransformacje wybranych związków organicznych przy użyciu mikroorganizmów oraz tkanek oraz organizmów roślinnych.

  • Synteza organiczna:

– Synteza związków aktywnych biologicznie i zapachowych.