Rzeczpospolita Polska

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności


ul. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
fax 71 320 7744
e-mail:


Kierownik dziekanatu

mgr inż. Grażyna Sosicka
tel. 71 320 7742, e-mail:

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Beata Równicka
tel. 71 320 7746, e-mail:

Godziny otwarcia dziekanatu

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 9.00-15.00
 • środa - nieczynny

Studia stacjonarne

 • kierunek biotechnologia
  mgr Beata Równicka
  tel. 71 320 7746, e-mail:
  pokój nr 030
 • kierunek technologia żywności i żywienie człowieka
  studia I stopnia - mgr Monika Skalczuk
  tel. 71 320 7748, e-mail: studia II stopnia - Katarzyna Jankowiak
  tel. 71 320 7747, e-mail:
  pokój nr 031
 • kierunek żywienie człowieka i dietetyka
  mgr inż. Katarzyna Majkrzak
  tel. 71 320 7747, -7748 , e-mail:
  pokój nr 031
  studia II stopnia -mgr Beata Równicka
  tel. 71 320 7746, e-mail:
  pokój nr 030
 • kierunek zarządzanie jakością i analiza żywności
  studia I stopnia - Dorota Ficoń
  tel. 71 320 7745, e-mail:
  studia II stopnia - Katarzyna Jankowiak
  tel. 71 320 7747, e-mail:
  pokój nr 031

Sprawy socjalne studentów

(stypendia, zapomogi, zakwaterowanie w DS itp.)

Dorota Ficoń
tel. 71 320 7745, e-mail:
pokój nr 030

Studia doktoranckie

mgr Beata Równicka
tel. 71 320 7746, -7745, e-mail:
pokój nr 030

Praktyki studenckie:

dr inż. Mirosław Żmijewski
+48 71 320 7746, e-mail:
pokój nr 030


Konsultacje prodziekanów ds. studenckich

dr hab. inż. Barbara Żarowska (kierunki: biotechnologia, żywienie człowieka)
poniedziałek 9:00 – 11:00
wtorek 9:00 – 12:00
piątek 9:00 – 12:00

dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. (kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zarządzanie jakością i analiza żywności)
wtorek 13:30 – 15:30
czwartek 11:00 – 13:00
piątek 9:00 – 11:30