Rzeczpospolita Polska

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

ul. J. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. 71 320 7793, fax 71 320 7794
strona domowa

Kierownik

prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
tel. 71 320 7792, e-mail:

Sekretariat

lic. Eliza Grzymisławska
tel. 71 320 7793, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. Małgorzata Robak 71 320 7734
dr hab. inż. Anita Rywińska, prof. nadzw. 71 320 7751
dr hab. Zbigniew Lazar, prof. nadzw.
71 320 7735
dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska 71 320 7749
dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof. nadzw. 71 320 7750
dr hab. Aleksandra Mirończuk, prof. nadzw.
71 320 7736
dr Adam Dobrowolski 71 320 7791
dr inż. Aneta Skaradzińska 71 320 7791
dr inż. Anna Kancelista 71 320 7735
dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor 71 320 7749
dr inż. Michał Piegza 71 320 7737
dr inż. Piotr Juszczyk 71 320 7750
dr inż. Wojciech Łaba 71 320 7737
dr inż. Xymena Połomska 71 320 7791
dr inż. Ludwika Tomaszewska-Hetman 71 323 9402
dr inż. Magdalena Rakicka-Pustułka 71 320 7736
dr Tomasz Janek 71 320 7791
mgr Anna Biegalska 71 320 7736
Agnieszka Woźniakowska 71 320 7724
Anna Niemiec 71 320 7724
     

Doktoranci

   
mgr Dorota Rzechonek 71 320 7736
mgr inż. Dominika Ciurko 71 320 7723
mgr Paulina Śliwka 71 320 7723
mgr inż. Piotr Hapeta 71 320 7725
mgr inż. Mateusz Kropiwnicki 71 320 7725
mgr inż. Katarzyna Drzymała 71 320 7725
mgr inż. Aneta Urbanek 71 320 7725
mgr inż. Tadeusz Witkowski 71 320 7725