Rzeczpospolita Polska

Katedra Chemii

ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 71 320 5257, fax 71 320 1003
strona domowa

Kierownik

dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. nadzw.
tel. 71 320 5147, e-mail: antoni.szumny@upwr.edu.pl

Sekretariat

mgr inż. Joanna Filaczyńska
tel. 71 320 5257, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Ewa Huszcza 71 320 5173
prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł 71 320 5468
dr hab. inż. Filip Boratyński 71 320 5145
dr hab. Alina Świzdor, prof. nadzw.
71 320 5252
dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, prof. nadzw. 71 320 5195
dr hab. inż. Anna Gliszczyńska, prof. nadzw. 71 320 5183
dr hab. Małgorzata Grabarczyk 71 320 5252
dr hab. Teresa Olejniczak, prof. nadzw. 71 320 5469
dr hab. Tomasz Janeczko, prof. nadzw. 71 320 5195
dr hab. inż. Witold Gładkowski, prof. nadzw. 71 320 5154
dr hab. inż. Katarzyna Wińska, prof. nadzw.
71 320 5213
dr hab. Agnieszka Bartmańska 71 320 5197
dr Anna Panek 71 320 5195
dr Ewa Brzezowska 71 320 5019
dr inż. Aleksandra Grudniewska 71 320 5111
dr inż. Anna Chojnacka 71 320 5183
dr inż. Anna Żołnierczyk 71 320 5197
dr inż. Bogdan Jarosz 71 320 5252
dr inż. Monika Dymarska  
dr inż. Jarosław Popłoński 71 320 5197
dr inż. Marcelina Mazur 71 320 5183
dr inż. Natalia Niezgoda 71 320 5010
dr inż. Paweł Pawłowicz 71 320 5019
dr inż. Tomasz Tronina 71 320 5019
dr inż. Wanda Mączka 71 320 5213
dr inż. Sandra Sordon 71 320 5252
dr inż. Joanna Kozłowska 71 320 5010
mgr Anna Sadzka 71 320 5118
mgr inż. Agata Jarosz 71 320 5145
Krzysztof Cieślik 71 320 5145
Małgorzata Borowska-Grzybowska 71 320 5010
Renata Szczygieł 71 320 5145
     

Pracownicy emerytowani

   
dr hab. Jadwiga Dmochowska-Gładysz, prof. nadzw. 71 320 5468
dr hab. Teresa Kołek, prof. nadzw. 71 320 5469

Struktura organizacyjna

  • Zakład Chemii Bioorganicznej
  • Zakład Syntezy Organicznej
  • Zakład Chemii Żywności
  • Zakład Biotransformacji