Rzeczpospolita Polska

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych

ul. J. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław
tel./fax 71 320 7707
strona domowa

Kierownik

dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska, prof. nadzw.
tel. 71 320 7712, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. Jan Oszmiański 71 320 7707
prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło 71 320 7706
dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. nadzw. 71 320 7712
dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, prof. nadzw. 71 320 7706
dr hab. inż. Joanna Kolniak-Ostek, prof. nadzw.
71 320 7706
dr hab. inż. Anna Michalska 71 320 7712
dr inż. Paulina Nowicka 71 320 7720
Elżbieta Bucka 71 320 5112
Aleksandra Borak 71 323 9400