Rzeczpospolita Polska

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa

ul. J. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. 71 320 7768, fax 71 320 7767
e-mail:
strona domowa

Kierownik

dr hab. inż. Elżbieta Rytel, prof. nadzw.
tel. 71 320 7768, e-mail: 

Sekretariat

mgr Anna Szafrańska
tel. 71 320 7768, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski 71 320 7768
prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita 71 320 7762
prof. dr hab. inż. Anna Pęksa 71 320 7760
dr hab. inż. Agnieszka Tajner-Czopek, prof. nadzw. 71 320 7761
dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw. 71 320 7755
dr hab. inż. Artur Gryszkin 71 320 7765
dr inż. Ewa Tomaszewska-Ciosk 71 320 7727
dr inż. Ewa Zdybel 71 320 7727
dr inż. Hanna Boruczkowska 71 320 7701
dr inż. Joanna Miedzianka 71 320 7716
dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska 71 320 7765
dr inż. Piotr Regiec 71 320 7766
dr inż. Wioletta Drożdż 71 320 7766
mgr Paulina Huk  
dr Agnieszka Nemś 71 320 7716
Bożena Karwat 71 320 7702
Danuta Pestkowska 71 320 7702
Urszula Sielczak 71 320 7702
     

Pracownicy emerytowani

   
prof. dr hab. inż. Grażyna Lisińska    
prof. dr hab. Wacław Leszczyński    
prof. dr hab. Antoni Golachowski  
     

Doktoranci

   
mgr inż. Dominika Solińska  
mgr inż. Marta Meisel  
mgr inż. Bartosz Raszewski  

Struktura organizacyjna

  • Zakład Technologii Przetworów Ziemniaczanych
  • Zakład Technologii Węglowodanów
  • Pracownia analizy produktów żywnościowych