Rzeczpospolita Polska

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

ul. J. Chełmońskiego 37
51-630 Wrocław
tel. 71 320 7782, fax 71 320 7781
e-mail:
strona domowa

Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
tel. 71 320 7780; -5121, e-mail:

Sekretariat

mgr inż. Halina Beń
tel. 71 320 7783; ‑5121, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka 71 320 7782
prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć 71 320 7778
prof. dr hab. Józefa Chrzanowska 71 320 7776
prof. dr hab. Tadeusz Szmańko 71 320 7777
dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw. 71 320 7779
dr hab. inż. Aleksandra Zambrowicz 71 320 7773
dr hab. Anna Dąbrowska 71 320 7775
dr hab. inż. Małgorzata Korzeniowska 71 320 7774
dr inż. Anna Pudło 71 320 7773
dr inż. Anna Salejda 71 320 7773
dr inż. Anna Zimoch-Korzycka 71 320 7772
dr inż. Łukasz Bobak 71 320 7772
dr inż. Maciej Oziembłowski 71 320 7774
dr inż. Żaneta Król-Kilińska 71 320 7719
dr inż. Dominika Kulig 71 320 7719
dr inż. Marek Szołtysik 71 320 7775
dr inż. Teresa Skiba 71 320 7771
mgr inż. Halina Beń 71 320 7782
mgr inż. Krystyna Drozdowska 71 320 7771
mgr inż. Anna Słowińska 71 320 5840
mgr inż. Aleksandra Szmaja 71 320 7718
lic. Alicja Jurasik 71 320 7782
inż. Michał Matysiak 71 320 7718
     

Pracownicy emerytowani

   
prof. dr hab. Zbigniew Duda    
prof. dr hab. Irena Górska    
prof. dr hab. Teresa Smolińska-Juny    
     

Doktoranci

   
Barbara Buda 71 320 7718  
Dorota Chorążyk 71 320 7717  
Marek Damski 71 320 7717  
Żaneta Król 71 320 7719  
Karolina Grochowska    
Dominika Kulig    
Anna Pudło 71 320 7717  
Agnieszka Szmyt