Rzeczpospolita Polska

Katedra Ochrony Roślin

pl. Grunwaldzki 24a
53-363 Wrocław
tel. 71 320 1749
tel./fax 71 320 1748
e-mail:

Kierownik

prof. dr hab. Michał Hurej
tel. 71 320 1751, e-mail:

Sekretariat

Bożena Nizio
tel. 71 320 1749, tel./fax 71 320 1748, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska 71 320 1743
prof. dr hab. Stanisław Pietr 71 320 5612
dr hab. inż. Jacek Twardowski, prof. nadzw. 71 320 1760
dr hab. inż. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw. 71 320 1746
dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. nadzw. 71 320 1697
dr hab. inż. Zdzisław Klukowski, prof. nadzw. 71 320 1756
dr inż. Elżbieta Gębarowska 71 320 5623
dr inż. Ewa Moszczyńska 71 320 1702
dr inż. Kamila Twardowska 71 320 1712
dr inż. Włodzimierz Kita 71 320 1697
dr Iwona Gruss 71 320 1754
dr Jolanta Kucińska 71 320 1959
dr Małgorzata Oksińska 71 320 5622
dr Elżbieta Magnucka 71 320 5622
mgr inż. Agata Kaczmarek 71 320 1711
mgr inż. Anna Kmieć 71 320 5620
mgr inż. Joanna Magiera-Dulewicz 71 320 1748
Janina Urban 71 320 5621
     

Doktoranci

   
mgr inż. Marcin Cierpisz 71 320 1693
mgr Jakub Grzeszczuk 71 320 1699
mgr inż. Michał Jasiński 71 320 1693
mgr inż. Paweł Michołap 71 320 1754
mgr inż. Maciej Rdzanek 71 320 1699

Struktura organizacyjna

  • Zakład Entomologii Rolniczej
  • Zakład Fitopatologii i Mykologii
  • Zakład Mikrobiologii Rolniczej