Rzeczpospolita Polska

Instytut Biologii

ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław
tel./fax 71 320 5876
e-mail:

Dyrektor

dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.
tel. 71 320 5875, e-mail:

Sekretariat

mgr Patrycja Frania-Seniuk
tel. 71 320 5876, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Joanna Mąkol 71 320 5886
prof. dr hab. Leonid Rekovets 71 320 5884
prof. dr hab. inż. Wojciech Dobicki 71 320 5872, -5874
71-348-5204
dr hab. Grzegorz Kopij, prof. nadzw. 71 320 5901
dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw. 71 320 5797
dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. nadzw. 71 320 5883
dr hab. Cezary Mitrus, prof. nadzw.  
dr Andrzej Woźnica 71 320 5885
dr Dariusz Łupicki 71 320 5952
dr Elżbieta Kowalska 71 320 5879
dr inż. Monika Kowalska-Góralska 71 320 5873
dr inż. Przemysław Pokorny 71 320 5869
dr Kamil Konowalik 71 320 5799
dr Magdalena Felska 71 320 5964
dr Magdalena Senze 71 320 5870
dr Tomasz Kokurewicz 71 320 5878
dr Sylwia Wierzcholska  
mgr Grzegorz Apoznański  
inż. Grażyna Bojanek-Kacaper 71 320 5870
mgr Anna Faltyn 71 320-5798
mgr Hanna Moniuszko 71 320 5954
mgr inż. Anna Bieniek 71 320 5870
mgr inż. Rafał Gocha 71 320 5890
mgr Marzena Kowalcze-Łupicka 71 320 5881
mgr Paweł Jarzembowski 71 320 5798
mgr Marta Konikiewicz  
     

Doktoranci

71 320 5882, -5953
71 320 5964
 

Struktura organizacyjna

  • Zakład Biologii Roślin
  • Zakład Ekologii Kręgowców i Paleontologii
  • Zakład Hydrobiologii i Akwakultury
  • Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców