Rzeczpospolita Polska

Komisje dyscyplinarne, pojednawcza i doraźne

Rzecznicy dyscyplinarni dla nauczycieli akademickich

 • prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł

 

Rzecznicy dyscyplinarni dla studentów

 • dr hab. inż. Mariusz Korczyński – dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr Marcin Sobota – dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko – dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska – dla studentów Wydziału Nauk o Żywności
 • dr hab. inż. Ireneusz Sosna, prof. nadzw. – dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

 

Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów

 • dr hab. inż. Andrzej Białowiec

 

Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: dr hab. Elżbieta Jamroz, prof. nadzw.

 • prof. dr hab. inż. Marian Kuczaj – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr Tomasz Strzała – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • prof. dr hab. Aneta Wojdyło – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • dr inż. Ewa Zdybel – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr Kamila Glińska-Suchocka – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • dr inż. Janusz Gubański – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • dr Monika Przybylska – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

przedstawiciele studentów:

 • Martyna Grzelak – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Bartosz Jakubiak – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Piotr Krężel – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Wiktoria Czyż – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Sandra Pikuła – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodniczący: dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. 

Zastępca Przewodniczącego:  dr hab. Magdalenę Szymurę, prof. UPWr.

Członkowie:

 • dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw. – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof. nadzw. – Wydział Nauk o Żywności
 • prof. dr hab. inż. Henryk Bujak – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw. – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr inż. Olgierd Kempa – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Przedstawiciele studentów:

 • Aleksandra Marek – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Katarzyna Nowakowska– Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Marcin Gadnicki – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Daria Małkiewicz– Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Liliana Ubycha – Wydział Nauk o Żywności

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodniczący:  dr hab.inż. Krzysztof Lejman

Zastępca Przewodniczącego:  prof. dr hab. inż. Damian Knecht

Członkowie:

 • dr Liliana Kiczak – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Tomasz Janeczko – Wydział Nauk o Żywności
 • dr hab. inż. Aleksandra Halarewicz – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw. – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr hab. inż. Beata Olszewska – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Przedstawiciele studentów:

 • Julia Walaszczyk– Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Martyna Rot – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dawid Bujewski – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Łukasz Marszałek – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Kacper Mędygrał – Wydział Nauk o Żywności
   

Uczelniana Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Sowiński

Członkowie:

 • prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
 • prof. dr hab. Jan Twardoń
 • mgr Barbara Barańska-Malinowska
 • dr Zbigniew Jurzyk
 • mgr Ewa Hajdasz
 • mgr Piotr Marszał
 • Natalia Czepiel, studentka – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 

Odwoławcza Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Członkowie:

 • prof. dr hab. Joanna Szyda
 • prof. dr hab. Leszek Kuchar
 • dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. nadzw.
 • dr hab. Józef Błażewicz, prof. nadzw.
 • dr hab. Ludwik Żołnierz, prof. nadzw.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło

Z-ca przewodniczącego: dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw.

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • prof. dr hab. Wojciech Niżański – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Krystyna Bryś – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.– Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • prof. dr hab. Zygmunt Gil – Wydział Nauk o Żywności
 • prof. dr hab. Karol Wolski – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Przedstawiciele doktorantów:

 • mgr inż. Tobiasz Wysoczański – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • mgr inż. Paweł Migdał – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • mgr inż. Arkadiusz Głogowski– Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • mgr inż. Paulina Śliwka– Wydział Nauk o Żywności
 • lek. wet. Agnieszka Żak – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący:  dr hab. inż. Sebastian Opaliński

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw. – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr hab. Michał Dzięcioł – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Anna Sokół-Łętowska – Wydział Nauk o Żywności
 • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • dr hab. Roman Stopa – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Przedstawiciele doktorantów:

 • lek. wet. Natalia Siwińska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • mgr inż. Mateusz Gertchen – Wydział Nauk o Żywności
 • mgr inż. Mateusz Kierdal – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • mgr inż. Marta Duljarz – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • mgr inż. Kajetan Kalus – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Przewodniczący: prof. dr hab.inż. Józef Sowiński, prorektor do spraw studenckich i edukacji

Sekretarze:

 • mgr Paulina Boroń-Kacperek; dyrektor Biura Rekrutacji
 • mgr Piotr Sawicki; dyrektor Centrum Sieci Komputerowych

Członkowie:

 • dr hab. inż. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw., Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • dr hab. inż. Anna Rząsa, prof. nadzw. Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr inż. Piotr Juszczyk, Wydział Nauk o Żywności
 • dr hab. inż. Piotr Sobkowicz, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • przedstawiciel Samorządu Studentów

   

Doraźna Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni do 2030 roku

Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Szewczuk

Członkowie:

 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 • prof. dr hab. Jarosław Bosy
 • prof. dr hab. Józef Sowiński
 • mgr Marian Rybarczyk
 • mgr Urszula Paszkowska-Szczerba
 • dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Bernard Kontny
 • dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.
 • dr hab. Anna Czubaszek, prof.nadzw.
 • dr hab. Bogdan Stępień, prof.nadzw.
 • prof. dr hab. Alina Wieliczko
 • dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.
 • dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak