Rzeczpospolita Polska

Wybory

Wrocław, 21. czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT NR XIII
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Skład senatu w kadencji 2016-2020

Przewodniczący senatu
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor
Prorektorzy
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
prorektor ds. studenckich i edukacji

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prorektor ds. współpracy z gospodarką

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
prorektor ds. rozwoju uczelni
Dziekani
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  dr hab. inż. Adam Roman

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  dr hab. Krzysztof Kubiak

Wydział Nauk o Żywności

  dr hab. inż. Anna Czubaszek

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

  dr hab. inż. Bogdan Stępień
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr hab. inż. Ryszard Polechoński
   prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiedzka-Filipiak
   prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
   dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.
   prof. dr hab. Alina Wieliczko

Wydział Nauk o Żywności
   prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
   dr hab. inż. Barbara Żarowska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
   prof. dr hab. Anita Biesiada
   prof. dr hab. Michał Hurej
   prof. dr hab. Cezary Kabała
   prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz
   prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
   dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

   dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

   dr Stanisław Dzimira

Wydział Nauk o Żywności

   dr inż. Danuta Figurska-Ciura

Wydział Przyrodniczo–Technologiczny

   dr inż. Anna Koszelnik-Leszek

Jednostki międzywydziałowe

   mgr Ewa Hajdasz
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Marian Rybarczyk– administracja i obsługa
dr inż. Anna Jerysz– pracownicy techniczni
Przedstawiciele studentów i doktorantów
mgr inż. Marcin Żyromski, wydz. P-T
Dane siedmiu studentów będą podane później

Przewodniczący UKW

prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 17. czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT NR XII
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informuję, że na zebraniach kolegiów elektorów wybrani zostali na kadencję 2016-2020 prodziekani wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

 • Biologii i Hodowli Zwierząt
  • ds. kierunku zootechnika
   dr inż. Barbara Król
  • ds. kierunku biologia i biologia człowieka
   dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.
  • ds. kierunków bioinformatyka i bezpieczeństwo żywności
   dr Magdalena Senze
  • ds. nauki i rozwoju
   dr hab. inż. Wojciech Kruszyński

 • Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  • ds. kierunku studiów geodezja i kartografia
   dr hab. inż. Marek Trojanowicz
  • ds. kierunków studiów budownictwo oraz inżynieria bezpieczeństwa
   dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.
  • ds. kierunków studiów architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna
   prof. dr hab. Beata Raszka
  • ds. kierunków studiów inżynieria i gospodarka wodna oraz inżynieria środowiska
   dr hab. inż. Tomasz Tymiński

 • Medycyny Weterynaryjnej
  • ds. nauki
   prof. dr hab. Jacek Bania
  • ds. studenckich
   dr Stanisław Dzimira
  • ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych
   dr Katarzyna Kosek-Paszkowska

 • Nauk o Żywności
  • ds. nauki i rozwoju
   prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
  • ds. studenckich
   dr inż. Barbara Żarowska
  • ds. studenckich
   dr hab. inż. Grażyna Krasnowska

 • Przyrodniczo-Technologiczny
  • ds. kierunków ogrodnictwo oraz biotechnologia stosowana
   prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
  • ds. kierunków odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz technika rolnicza i leśna
   dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.
  • ds. kierunków ekonomia oraz zarządzanie i inżynierii produkcji
   dr inż. Wojciech Pusz
  • ds. kierunków agrobiznes, ochrona środowiska oraz podstawy dla rolnictwa tropikalnego
   dr inż. Katarzyna Szopka
  • ds. kierunków rolnictwo oraz medycyna roślin
   dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski


Przewodniczący UKW

prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 17. czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT NR XI
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informuję, że na zebraniach wydziałowych kolegiów elektorów wybrani zostali na kadencję 2016-2020 dziekani wszystkich wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

 • Biologii i Hodowli Zwierząt
  dr hab. inż. Adam Roman

 • Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

 • Medycyny Weterynaryjnej
  dr hab. Krzysztof Kubiak

 • Nauk o Żywności
  dr hab. inż. Anna Czubaszek

 • Przyrodniczo-Technologiczny
  dr hab. inż. Bogdan Stępień


Przewodniczący UKW

prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 1. kwietnia 2016 roku

KOMUNIKAT NR X
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informuję, że 31 marca 2016 na zebraniu Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrani zostali prorektorzy na kadencję 2016-2020:

 • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
  prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

 • prorektor ds. studenckich i edukacji
  prof. dr hab. inż. Józef Sowiński

 • prorektor ds. współpracy z gospodarką
  prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

 • prorektor ds. rozwoju uczelni
  prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk

Wybrano również przedstawiciela nauczycieli akademickich bez habilitacji w radzie bibliotecznej.

Został nim dr inż. Witold Pietrzak z wydziału Nauk o Żywności.

Przewodniczący UKW

prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 17. marca 2016 roku

KOMUNIKAT NR IX
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informuję, że zgodnie z §61 statutu rektor-elekt prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka zgłosił następujących kandydatów na stanowiska prorektorów na kadencję w latach 2016-2020:

 • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
  prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

 • prorektor ds. studenckich i edukacji
  prof. dr hab. inż. Józef Sowiński

 • prorektor ds. współpracy z gospodarką
  prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

 • prorektor ds. rozwoju uczelni
  prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk

Wybory prorektorów odbędą się w czwartek 31 marca o godz. 9.00 w auli im. Jana Pawła II w Centrum Naukowo-Dydaktycznym. Na zebraniu wybrany zostanie również przedstawiciel nauczycieli akademickich bez stopnia dr hab. do Rady Bibliotecznej.

Przewodniczący UKW
prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 4 marca 2016 roku

KOMUNIKAT NR VIII
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informuję, że na zebraniu wyborczym 3. marca 2016 Uczelniane Kolegium Wyborcze wybrało

prof. dr. hab. inż. Tadeusza Trziszkę

na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020.

Informuję również, że uległ zmianie termin ogłoszenia kandydatów na prorektorów – będzie to 18. marca a nie jak podano w komunikacie nr I – 15. marca.

Przewodniczący UKW
prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 26 lutego 2016 roku

KOMUNIKAT NR VII
Uczelnianej Komisji Wyborczej

II zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów, poświęcone wyborom rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbędzie się w czwartek 3. marca o godz. 13.00 w Auli im. Jana Pawła II.

Przewodniczący UKW
prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 29 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT NR VI

Uczelnianej Komisji Wyborczej

plik PDF Uczelniane Kolegium Elektorów kadencji 2016-2020 plik PDF, 231.84 KB
2016-01-29 14:05

Przewodniczący UKW
prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


 

Wrocław, 28 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR V

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Stwierdzam, że jako kandydat na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zgłoszony został

prof. dr hab. inż. TADEUSZ TRZISZKA

Kandydat jest zatrudniony na uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego.

Pełnione funkcje:

 • kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
 • prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni
 • prorektor ds. nauki i innowacji

Zatrudniony na uczelni od 1.10.1972.

Kandydatura zgłoszona przez:

 • prof. dr hab. Jana Twardonia
 • prof. dr hab. Józefę Chrzanowską

Przewodniczący UKW
Prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


Wrocław, 21 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR IV
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Zgłaszanie kandydatów na rektora

Zgłoszenia kandydatów na rektora przyjmowane będą przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminach:

 • 26.01.2016 (wtorek) w godz. 13-15 w pokoju 122
  Centrum Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37
 • 27.01.2016 (środa) w godz. 10-13 w Sali im. Tołpy
  Gmach Główny, ul. Norwida 25/27
 • 28.01.2016 (czwartek) w godz. 9-12 w pokoju 122
  Centrum Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37

Zgodnie ze statutem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

– § 18 pkt 1. Rektorem może zostać wybrany nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora.

– § 50 pkt 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje:
a) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora – siedemdziesiątego roku życia, przy czym wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora,

– § 59 pkt 2. Kandydaci na stanowisko rektora zgłaszani są do Uczelnianej Komisji Wyborczej przez członków Uczelnianego Kolegium Elektorów. Komisja określa termin, miejsce i godziny, w których przyjmowane są zgłoszenia. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać nazwisko kandydata wraz z jego zgodą oraz nazwisko osoby zgłaszającej.

Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony WWW Uczelni w zakładce „Wybory”.

Przewodniczący UKW
prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


dokument Word Wzór zgłoszenia kandydata na rektora dokument Word, 27.50 KB
2016-01-21 07:46

 

Wrocław, 20 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR III
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Zgodnie z § 59 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono na posiedzeniach rad wydziałów sondaż przedwyborczy kandydatów na rektora.

Zgłoszono łącznie 30 osób.

Więcej niż dziesięć głosów otrzymali:

1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka 123
2. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy 24
3. prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk 17
4. prof. dr hab. Alina Wieliczko 13
5. prof. dr hab. inż. Danuta Parylak 12

Przewodniczący UKW
prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


Wrocław, 18 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR II
Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

Zgodnie z § 59 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono na posiedzeniach rad wydziałów sondaż przedwyborczy kandydatów na rektora.

Zgłoszono łącznie 30 osób.

Więcej niż dziesięć głosów otrzymali:

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 3. prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
 4. prof. dr hab. Alina Wieliczko
 5. prof. dr hab. inż. Danuta Parylak

Przewodniczący UKW
prof. dr hab. Antoni Golachowski

 


Wrocław, 4 listopada 2015 roku

KOMUNIKAT NR I
Uczelnianej Komisji Wyborczej


Kalendarz wyborczy

Uchwalono następujące terminy w 2016 roku:

 1. przeprowadzenie sondażu wyborczego na rektora do 15. stycznia.
 2. ogłoszenie wyników sondażu - 19. stycznia.
 3. wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów i wydziałowych KE do 25. stycznia.
 4. zgłaszanie kandydatów na rektora do przewodniczącego UKW od 26. do 28. stycznia.
 5. ogłoszenie listy kandydatów na rektora na tablicy ogłoszeń oraz na stronie WWW uczelni - 29. stycznia.
 6. zebranie UKE i spotkanie z kandydatami na rektora - 23. lutego.
 7. wybory rektora- 3. marca.
 8. ogłoszenie kandydatów na prorektorów- 15. marca.
 9. wybory prorektorów- 31 marca.

                                    Przewodniczący UKW

           prof. dr hab. Antoni Golachowski
Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

zatwierdzony na posiedzeniu Senatu UPWr 23 października 2015 r.


przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski - wybrany przez senat
 

członkowie:

 • dr hab. Józef Błażewicz, prof. nadzw. - przedstawiciel  Rady Wydziału Nauk o Żywności
 • dr hab. Jarosław Bystroń, prof. nadzw. - przedstawiciel  Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Roman Wacławowicz- przedstawiciel Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
 • dr hab. inż. Rafał Bodarski - przedstawiciel  Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. - przedstawiciel Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • dr Roman Dąbrowski - przedstawiciel  nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • mgr Beata Jarczyńska - przedstawiciel Biblioteki Głównej, wybrany przez radę biblioteczną
 • mgr Ewa Hajdasz- nauczyciel akademicki - przedstawiciel jednostek międzywydziałowych
 • mgr inż. Piotr Kaługa- przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych zatrudnionych na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych
 • mgr Dorota Musiał-Duda - przedstawiciel pozostałych pracowników administracji  i obsługi
 • Wioletta Barszcz - studentka IV roku Biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności - przedstawiciel samorządu studenckiego
 • mgr inż. Joanna Turczuk - doktorantka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego - przedstawiciel samorządu doktorantów
 
Na pierwszym posiedzeniu UKW 29. października powołano:
 • zastępcę przewodniczącego – mgr Ewę Hajdasz
 • sekretarza – dr Romana Dąbrowskiego
 
  Data opublikowania:
  2012-01-03 11:06
  Data ostatniej aktualizacji:
  2016-06-24 14:31