Rzeczpospolita Polska

Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


 

Uchwalono następujące terminy:

  • przeprowadzenie sondażu wyborczego na rektora do 20 stycznia 2012 r.
  • ogłoszenie wyników sondażu – 24 stycznia 2012 r.
  • wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów do 31 stycznia 2012 r.
  • ogłoszenie składu UKE do 15 lutego 2012 r.
  • zgłaszanie kandydatów na rektora do przewodniczącego UKW w pokoju 222 (Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska pl. Grunwaldzki 24) do 17 lutego 2012 r. do godz. 14.00
  • ogłoszenie listy kandydatów na rektora na tablicy ogłoszeń oraz na stronie WWW uczelni – 18 lutego 2012 r.
  • otwarte spotkanie pracowników i studentów uczelni z kandydatami na rektora – 27 lutego 2012 r.
  • wybory wydziałowych kolegiów elektorów do 29 lutego 2012 r.
  • wybory rektora – 6 marca 2012 r.

Przewodniczący UKW

prof. dr hab. Leszek Pływaczyk

 

Data opublikowania:
2012-01-11 14:32
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:19