Rzeczpospolita Polska

Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


 

Zgodnie z § 63 oraz § 64 statutu uczelni ustalono następujący podział mandatów Uczelnianego Kolegium Elektorów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych  i grupach wyborców:

  Profesorowie
i doktorzy
habilitowani
Pozostali
nauczyciele
akademiccy
Pozostali
pracownicy
Studenci Doktoranci Razem
BiHZ 17 3 1 5 1 26
IKŚiG 19 12 1 14 46
MW 16 7 1 5 29
NoŻ 14 7 1 5 27
P-T 34 12 2 10 59
Jednostki poza-
i międzywydziałowe
  4 1   5
Administracja   0 8   8
Razem: 100 45 15 39 1 200

 

 

Na podstawie § 63 ustęp 2 statutu (zmienionego uchwałą 90/2011 Senatu) ustalono następujące podziały mandatów w wydziałowych kolegiach elektorów:

Wydział Profesorowie
i doktorzy
habilitowani
Pozostali
nauczyciele
akademiccy
Studenci
i doktoranci
Pozostali
pracownicy
Razem
BiHZ 33 14 13 4 64
IKŚiG 38 16 15 5 74
MW 31 13 12 4 60
NoŻ 27 11 11 4 53
P-T 66 28 26 9 129

 

Przewodniczący UKW

prof. dr hab. Leszek Pływaczyk

 

Data opublikowania:
2012-01-16 12:47
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:19