Rzeczpospolita Polska

Komisje senackie


Komisja Finansowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Członkowie:
prof. dr hab. Adam Szewczuk
 
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 
prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
 
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 
dr hab. Bogdan Stępień prof. nadzw. UPWr, Dziekan WP-T
 
dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw. UPWr., Dziekan WNoŻ
 
dr. hab. Adam Roman, prof. nadzw. UPWr., Dziekan WBiHZ
 
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, Dziekan WIKŚiG
 
dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw. UPWr., Dziekan WMWET
 
mgr Marian Rybarczyk – Kanclerz UPWr.
 
mgr Urszula Paszkowska-Szczerba – Zastępca Kanclerza, Kwestor UPWr.
 
prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
 
dr hab. Zdzisław Kiełbowicz prof. nadzw. UPWr
 
prof. dr hab. Alina Wieliczko
 
prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
 
prof. dr hab. Andrzej Zachwieja
 
mgr Ewa Hajdasz – Dyrektor Studium Języków Obcych
 
mgr Barbara Barańska- Malinowska – Dyrektor Biblioteki Głównej UPWr. we Wrocławiu
 
dr inż. Anna Jerysz – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Komisja Kadry Naukowej

Przewodnicząca: prof. dr hab. Alina Wieliczko
Członkowie: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
  prof. dr hab. Cezary Kabała
  prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
  prof. dr hab. Barbara Kutkowska
  prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
  prof. dr hab. Andrzej Zachwieja
  dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
  dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw.
  dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
  dr hab. inż. Magdalena Zatoń Dobrowolska
  dr hab. inż. Barbara Żarowska
  mgr Ewa Hajdasz
  mgr Barbara Barańska-Malinowska

 

Komisja Spraw Studenckich i Edukacji

Przewodniczący:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
Członkowie: mgr Barbara Barańska-Malinowska
  prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
  dr inż. Danuta Figurska-Ciura
  dr Stanisław Dzimira
  mgr Ewa Hajdasz
  Martyna Morawska
  Maciej Kościelniak
  dr inż. Barbara Król
  dr hab. Barbara Kwiatkowska
  prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
  prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
  dr hab. inż. Tomasz Tymiński
  dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska
  dr hab. inż. Barbara Żarowska
  mgr inż. Marta Duljarz

 

Komisja Badań Naukowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kabała
Członkowie: prof. dr hab. Jarosław Bosy
  prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
  prof. dr hab. Michał Hurej
  prof. dr hab. Adam Szewczuk
  prof. dr hab. Alina Wieliczko
  dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
  dr hab. inż. Ryszard Polechoński
  dr inż. Stanisław Dzimira
  dr inż. Witold Gładkowski
  dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
  mgr Urszula Paszkowska-Szczerba
  mgr inż. Marta Duljarz

 

Komisja Statutowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
Członkowie: prof. dr hab. Adam Szewczuk
  prof. dr hab. Jarosław Bosy
  prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
  prof. dr hab. inż. Józef Sowiński
  prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
  dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
  dr hab. Bogdan Stępień, prof. nadzw.
  dr inż. Anna Jerysz
  dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.
  prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
  prof. dr hab. Cezary Kabała
  dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
  prof. dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz
  prof. dr hab. Bernard Kontny
  mgr Marian Rybarczyk
  mgr Wioletta Fałowska
Data opublikowania:
2012-06-05 13:34
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:23