Rzeczpospolita Polska

Chrupki ziemniaczane II

Agnieszka Kita, Anna Pęksa, Artur Gryszkin


Oferta 1/08

Istota rozwiązania

Rosnące wymagania i oczekiwania konsumentów sprawiają, że producenci żywności zwracają coraz większą uwagę na jakość produkowanych wyrobów, w tym na ich cechy organoleptyczne i wartość odżywczą. Chrupkie wyroby przekąskowe, otrzymywane w wyniku smażenia lub pieczenia ekstrudowanych półproduktów zwanych peletami (ang. pellets), stanowią stale zwiększającą się grupę produktów.

Technologia ekstruzji, coraz szerzej stosowana w przemysłowej produkcji wyrobów spożywczych, w tym chrupek, umożliwia wprowadzenie do receptury składników stanowiących utrudnienie w tradycyjnych technologiach. Do takich składników należą, ważne zarówno pod względem żywieniowym jak i funkcjonalnym,: tłuszcze, błonnik i białka.

Istotą wynalazku są chrupki ziemniaczane, których mieszanka wyjściowa zawiera skrobię ziemniaczaną, grys ziemniaczany, kaszkę kukurydzianą, a dodatkiem są wytłoki z siemienia lnianego.

Korzystne jest, gdy dodatkiem są wytłoki rozdrobnione, uzyskane w wyniku tłoczenia oleju lnianego na zimno i nie poddane procesom modyfikacji składu chemicznego.

Korzystne też jest, gdy dodatek wytłoków, w przeliczeniu na suchą masę mieszanki wyjściowej, wynosi do 30% jej masy.

Efekty

Zastosowanie wytłoków lnianych o korzystnych cechach funkcjonalnych, do tego typu wyrobów, ze względu na bardzo korzystny skład błonnika i białka lnianego, nie tylko zwiększa ich wartość odżywczą, ale też wywiera korzystny wpływ na cechy organoleptyczne i funkcjonale chrupek.

Wnioski dla praktyki

Otrzymane chrupki charakteryzują się typowym ziemniaczanym smakiem i aromatem, kruchą i delikatną teksturą, a także nieznacznie zmniejszonym stopniem ekspansji, w stosunku do chrupek bez dodatku wytłoków z siemienia lnianego.

Proponowane miejsce wdrożenia

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym.

Ochrona rozwiązania

Zgłoszenie patentowe nr: P-385438