Rzeczpospolita Polska

Ekstrudowane chrupki kukurydziane I

Elżbieta Rytel, Anna Pęksa, Joanna Kawa-Rygielska


Oferta 2/07

Istota rozwiązania

Użyty w badaniach preparat białka ziemniaczanego i drożdże gorzelnicze charakteryzowały się korzystnymi cechami organoleptycznymi i fizycznymi oraz pożądanymi właściwościami technologicznymi. Zastosowanie preparatów białkowych umożliwi wzbogacenie chrupek w łatwo strawne i stosunkowo tanie białko oraz jednocześnie w obecne w tych preparatach składniki mineralne. Dodatek preparatów białka ziemniaczanego i drożdży do produkcji chrupek kukurydzianych nie wpłynął na pogorszenie ich smaku i zapachu. Otrzymane chrupki charakteryzowały się typowym kukurydzianym smakiem i zapachem. Produkcja chrupek kukurydzianych typu „collet” z dodatkiem preparatów białkowych istotnie polepszyła ich konsystencję, w porównaniu z chrupkami bez dodatków.

Efekty

Obecnie na skalę przemysłową pozyskuje się białko ziemniaczane jedynie do celów paszowych. Ze względu na korzystny skład aminokwasowy, w szczególności wysoką zawartość lizyny, białko ziemniaczane może stanowić dobre uzupełnienie produktów zbożowych. Na szczególną uwagę zasługują również drożdże, które nadają unikalne cechy smakowo-zapachowe produktom z ich udziałem, wzbogacając je jednocześnie w witaminy z grupy B oraz mikroelementy

Wnioski dla praktyki

Wprowadzając różnego rodzaju dodatki do żywności, między innymi preparaty białkowe, można poprawić ich jakość organoleptyczną i wartość odżywczą.

Zastosowanie preparatu białkowego umożliwi wzbogacenie chrupek w łatwo strawne i stosunkowo tanie białko oraz jednocześnie w obecne w tym preparacie składniki mineralne.

Proponowane miejsce wdrożenia

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane w zakładach zajmujących się produkcją chrupek przekąskowych.

Ochrona rozwiązania

Zgłoszenia patentowe nr: P-382282, P 382283