Rzeczpospolita Polska

Nowe tematy konkursowe w priorytecie żywność, rolnictwo, rybołówstwo, biotechnologia, w ramach obszaru COOPERATION 7. Program Ramowego


W lipcu 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła nowe tematy konkursowe w priorytecie ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓWSTWO, BIOTECHNOLOGIA, w ramach obszaru COOPERATION 7. Program Ramowego.

21 września zapraszamy na spotkanie informacyjne wszystkich zainteresowanych, szczególnie doświadczonych naukowców, gotowych do pracy w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez Komisję Europejską.

W pierwszej części spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane z 7. Programem Ramowym i systemem finansowania projektów wraz z ofertą dla indywidualnych naukowców (programy IDEAS i PEOPLE).

Druga część spotkania obejmie szczegółowe omówienie otwartych projektów w ramach programu Cooperation oraz prezentację naukowca, który skorzystał z oferty 7. Programu Ramowego.

Termin spotkania: 21 września 2010 r

Miejsce spotkania: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Sala posiedzeń Rady Wydziału,

pl. Grunwaldzki 24, Wrocław

Organizatorzy spotkania: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska oraz Biuro Programów Międzynarodowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

doc  Program spotkania

doc  Karta zgłoszeniowa

Wypełnioną kartę zgłoszeniową proszę wysłać do 17 września na adres mailowy podany poniżej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Ewa Tracz-Włodarczyk

Biuro Programów Międzynarodowych, pok. 201
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
tel. 71 320 5288 lub 501 708 716