Rzeczpospolita Polska

Nowe technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym metody integrowane


 

Produkcja roślinna:

 • zboża: pszenica (ozima, jara), żyto, owies, jęczmień (ozimy, jary), pszenżyto
 • kukurydza
 • ziemniaki
 • buraki cukrowe
 • rzepak (ozimy, jary)
 • rośliny motylkowe-strączkowe na nasiona, inne z przeznaczeniem na pasze
 • trawy i pastwiska
 • ekologiczne metody produkcji warzyw gruntowych i zbóż
 • technologie produkcji warzyw w uprawie polowej

Produkcja zwierzęca:

 • bydło: mleczne i mięsne
 • trzoda chlewna
 • konie
 • drób: kury, kaczki, gęsi, indyki
 • strusie
 • ekologiczne metody w produkcji zwierzęcej

W szkoleniu e-learning przewiduje się uczestnictwo 165 osób.