Rzeczpospolita Polska

Ekonomika rolnictwa i zarządzanie gospodarstwem rolnym


 

  • zarządzanie gospodarstwem rolnym, w tym plan rozwoju gospodarstwa oraz ocena skutków ekonomicznych związanych z modernizacją gospodarstwa
  • praktyczne aspekty sporządzania oceny gospodarstwa oraz proponowanie kierunków rozwoju z uwzględnieniem ekonomicznej opłacalności
  • rachunkowość w gospodarstwie rolnym
  • obliczanie opłacalności poszczególnych kierunków produkcji
  • ekonomika roślin i środowiska rolniczego
  • organizacja produkcji roślinnej z uwzględnieniem jej aspektów ekonomicznych
  • organizacja produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem jej aspektów ekonomicznych

 

W szkoleniu e-learning przewiduje się uczestnictwo 650 osób.