Rzeczpospolita Polska

Kurs CKU-K1/06


 

Problemy prawne i techniczne związane z budową systemów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie zagrody, wsi i gminy.

  1. Wybrane akty prawne związane z uzyskiwaniem zezwolenia na budowę, operatem wodno prawnym i odprowadzaniem ścieków – 2 godz.,
  2. Niezbędna jakość i ilość wody do celów gospodarczych na terenie zagrody, wsi i gminy – 3 godz.,
  3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie zagrody, wsi i gminy – 2 godz. wykł., 1 godz. ćw.
  4. Rozdanie zaświadczeń i zakończenie kursu.