Rzeczpospolita Polska

Kurs CKU-K2/06


 

Problemy prawne i techniczne związane z ochroną środowiska w rejonach obiektów tuczu trzody chlewnej.

  1. Przepisy formalne i wymagania sanitarne związane z budową obiektów do chowu i hodowli trzody chlewnej, wynikające z dyrektyw UE – 2 godz.,
  2. Rozwiązania techniczne i technologiczne odprowadzania, przechowywania i gromadzenia płynnych i stałych odchodów zwierzęcych – 2 godz. wykł., 1 godz. ćw.,
  3. Stosowanie i praktyczne wykorzystanie gnojowicy, gnojówki i obornika z chlewni na użytkach rolnych – 2 godz. wykł., 1 godz. ćw.,
  4. Rozdanie zaświadczeń i zakończenie kursu.