Rzeczpospolita Polska

Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW

 

"Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego"

 


 

Zakres programowy szkolenia:

 • System opodatkowania działalności rolniczej
 • Ubezpieczenia w rolnictwie,
 • Zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym
 • Instrumenty wsparcia finansowego gospodarstw rolnych w ramach WPR

 

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i nocleg.

 

Czas trwania szkolenia – 2 dni (12 godzin)

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnikiem szkoleń może być osoba pełnoletnia z województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego oraz będąca:

 • rolnikiem lub domownikiem,
 • osobą zatrudnioną w rolnictwie,
 • małżonkiem rolnika,
 • podmiotem prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej,
 • producentem rolnym (osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada numer identyfikacyjny),
 • podatnikiem podatku rolnego,
 • podatnikiem podatku leśnego.

 

Termin i miejsce szkolenia (aktualizowane na bieżąco):

05-06.09.2013      Wrocław ul. Pawłowicka
11-12.09.2013      Wałbrzych
11-12.09.2013       Lubań
13-14.09.2013       Wrocław ul. Pawłowicka
18-19.09.2013       Strzelin
19-20.09.2013       Wrocław ul. Pawłowicka
23-24.09.2013   Wrocław ul. Pawłowicka
26-27.09.2013   Wrocław ul. Pawłowicka
03-04.10.2013       Kamienna Góra
04-05.10.2013 Wrocław ul. Pawłowicka
07-08.10.2013 Wrocław ul. Pawłowicka
10-11.10.2013 Wrocław ul. Pawłowicka
14-15.10.2013 Wrocław ul. Pawłowicka
17-18.10.2013       Wołów
17-18.10.2013       Brzeg Dolny
19-20.10.2013 Wrocław ul. Pawłowicka

 

Karta zgłoszenia

 

Więcej informacji:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. 71 320 10 00

 

 

Operacja szkoleniowa:
Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego
realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00006-6900-FA1900390/11
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl

 


„Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich