Rzeczpospolita Polska

TEMPUS

 

W ramach programu TEMPUS na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu realizowane są następujące projekty:

 

TEMPUS ECOSTAR – English as the Cornerstone of Sustainable Technology and Research nr 543683-TEMPUS-1 2013-1-IL-TEMPUS-JPCR koordynowany przez ORT Braude College of Engineering w Izraelu.

Realizacja projektu trwa od grudnia 2013 r. do grudnia 2016 r. W projekcie uczestniczy 9 uczelni izraelskich oraz 6 uczelni z krajów Unii Europejskiej, w tym z Cypru, Holandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Celem projektu jest stworzenie repozytorium materiałów dydaktycznych do nauczania przedmiotów specjalistycznych w różnych dziedzinach w języku angielskim na wyższych uczelniach w Izraelu i w krajach Unii Europejskiej. Zarówno repozytorium jak i specjalistyczne materiały dydaktyczne opracowane będą w odniesieniu do poziomów kompetencji językowych według Common European Framework (CEFR), z którą systematycznie zapoznają się uczelnie izraelskie.

W ramach projektu ECOSTAR opracowane zostaną nowoczesne programy nauczania dla studentów jak też szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego oraz kadry akademickiej wykładającej różne przedmioty w języku angielskim. Na początku lipca br. przedstawiciele Uniwersytetu w Leicester przeprowadzą takie szkolenie na UPWr. Organizacją zajmuje się Biuro Programów Międzynarodowych wspólnie ze Studium Języków Obcych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczestniczy we wszystkich działaniach projektu, do których należy m.in. analiza poziomów kompetencji językowych według CEFR, przeprowadzanie testów biegłości językowej, przygotowanie materiałów na potrzeby stworzenia repozytorium, opracowanie modułu dla jednej dziedziny naukowej oraz pilotażowe zajęcia na materiałach przygotowanych przez konsorcjum projektu. W roku 2016 zaplanowano przeprowadzenie pilotażowych zajęć dydaktycznych na materiałach przygotowanych przez konsorcjum projektu.

W projekcie ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uczestniczą:

  • mgr Jadwiga Bolechowska – Dział Współpracy z Zagranicą
  • mgr Ewa Hajdasz – Studium Języków Obcych
  • mgr Krzysztof Kafarski – Dział Współpracy z Zagranicą

Więcej informacji na stronie internetowej: http://tempus-ecostar.iucc.ac.il/