Rzeczpospolita Polska

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

erasmus rejestracja online


HARMONOGRAM REKRUTACJI

na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021UWAGA! Rekrutacja na studia wyłącznie drogą online!STUDIA


Od 27 kwietnia do 11 maja 2020 r.:

Rejestracja online (https://poczta.student.up.wroc.pl/erasmus/) oraz wysyłanie następujących informacji do Pani Anny Posadowskiej-Malarz ():

 • formularz aplikacyjny (wygenerowany podczas rejestracji online) skan z podpisem studenta, bez potwierdzenia średniej z dziekanatu

 • zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (skan)

 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (skan)

 • zaświadczenia potwierdzające działalność naukową i organizacyjną (skan)

 • międzynarodowy certyfikat językowy (skan)

 • informacja o zdanym egzaminie z języka obcego na UPWr: język i ocena (uwaga: nie ma możliwości poprawy oceny na egzaminie podczas rekrutacji)

 • informacja o braku oceny z egzaminu z języka obcego na UPWr

 • informacja o dodatkowym języku, który student chce zdawać podczas rekrutacji: jaki język (musi to być język urzędowy kraju, w którym znajdują się wybrane przez studenta 3 uczelnie).


Od 11 do 15 maja 2020 r.:

Egzaminy językowe online dla studentów, którzy:

 • nie zdawali egzaminu z języka obcego na UPWr

 • nie posiadają międzynarodowego certyfikatu językowego

 • chcą zdawać dodatkowy język obcy.


22 maja 2020 r.:

Ogłoszenie wyników rekrutacji (drogą mailową).PRAKTYKI


Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 będzie prowadzona od 1 września 2020 r. do wyczerpania liczby miejsc.

Wymagany komplet dokumentów należy przesłać w formie skanów na adres mailowy:

Informacja o wynikach zostanie udzielona każdemu indywidualnie drogą mailową.

 

Regulamin obsługi wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UPWr w ramach programu Erasmus+

Prezentacja ze spotkania informacyjnego