Rzeczpospolita Polska

Międzynarodowe programy edukacyjne

Zadania międzynarodowych programów edukacyjnych:

  • poszukiwanie możliwości współpracy, partnerów oraz podpisywanie umów bilateralnych z wybranymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych;
  • uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach, spotkaniach roboczych i informacyjnych dotyczących międzynarodowych programów edukacyjnych;
  • koordynowanie prac wynikających z uczestnictwa uczelni w międzynarodowych programach edukacyjnych oraz wykonywanie wszelkich czynności organizacyjnych, administracyjnych i finansowych wynikających z udziału w programie ERASMUS, CEEPUS;
  • udzielanie pomocy merytorycznej i językowej osobom przystępującym do międzynarodowych programów edukacyjnych;
  • rozpowszechnianie informacji o międzynarodowych programach edukacyjnych, fundacjach i ofertach stypendialnych, a także organizowanie zebrań informacyjno-szkoleniowych w tym zakresie;
  • sporządzanie wniosków, raportów i sprawozdań dotyczących międzynarodowych programów edukacyjnych.

 


Międzynarodowe programy edukacyjne