Rzeczpospolita Polska

Dział Współpracy z Zagranicą

Zadania obsługi wymiany osobowej:

  • obsługa wyjazdów służbowych i kierowanych za granicę pracowników i doktorantów oraz wyjazdów za granicę studentów w ramach realizowanych programów międzynarodowych;
  • obsługa socjalno-bytowa cudzoziemców przyjmowanych w uczelni (goście, stażyści, doktoranci);
  • nadzór formalny nad zawieraniem umów o współpracy z partnerami zagranicznymi;
  • sporządzanie planów wyjazdów zagranicznych pracowników i doktorantów na staże, misje i kursy językowe wynikające z oferty stypendialnej BUWiWM w ramach umów międzyrządowych;
  • sporządzanie sprawozdań i materiałów informacyjnych z zakresu współpracy z zagranicą dla potrzeb MNiSW i władz uczelni.