Rzeczpospolita Polska

Wyjazdy zagraniczne


 

Przepisy prawne

Zagraniczne wyjazdy służbowe i kierowane realizowane są w oparciu o następujące przepisy prawne:

 


 

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych

 


 

Formularze obowiązujące przy wyjazdach zagranicznych