Rzeczpospolita Polska

Wyjazdy zagraniczne

Przepisy prawne

Zagraniczne wyjazdy służbowe i kierowane realizowane są w oparciu o następujące przepisy prawne:


Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych


Zakup biletów lotniczych


Formularze obowiązujące przy wyjazdach zagranicznych