Rzeczpospolita Polska

Umowy o dwustronnej współpracy naukowej


 

 


 

Wykaz umów

Aktualnie uczelnia związana jest umowami o dwustronnej współpracy naukowej z następującymi ośrodkami naukowymi:


Białoruś

 • Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie
  www.ggau.by
  Rok zawarcia umowy: 2012
  Koordynator: dr hab. Deta Łuczycka, prof. nadzw.

Brazylia

 • Federal University of Viçosa
  www.ufv.br

  Rok zawarcia umowy: 2015
  Koordynator: prof. dr hab. Józef Sowiński

Chiny

 • Hunan Agricultural University w Changsha

  www2.hunau.edu.cn/hnzsjy/index.html
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2008
  + porozumienie o wspólnych studiach: 2013 i 2014
  Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Sobota

 • Jiangnan Univeristy

  www.english.jiangnan.edu.cn
  Rok zawarcia umowy: 2019
  Koordynator: prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita

 • Minzu University of China w Pekinie

  www.muc.edu.cn
  Rok zawarcia umowy: 2008
  Koordynator: dr inż. Beata Malczewska

Czechy

 • Mendelova Univerzita w Brnie
  www.mendelu.cz
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2016
  Koordynator: dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw.
 • University of West Bohemia
  www.zcu.cz
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2019
  Koordynator: dr Paweł Konczewski
 • Jihočeská Univerzita w Czeskich Budziejowicach
  www.jcu.cz
  Rok podpisania ostatniej umowy: 1998
  Koordynator: dr hab. inż. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.
 • Ústav Struktury a Mechaniky Hornin AV ČR w Pradze
  www.irsm.cas.cz
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2009
  Koordynator: prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Francja

 • Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée – IRSEA
  www.irsea.info
  Rok zawarcia umowy: 2018
  Koordynator: dr hab. Michał Dzięcioł

Hiszpania

          Rok zawarcia umowy: 2015
          Koordynator: prof. dr hab. Agnieszka Kita

 • Universidad de Granada
  www.ugr.es
  Rok zawarcia umowy: 1991
  Koordynator: dr hab. Adam Figiel, prof. nadzw.
 • Universidad de Almeria
  www.ual.es
  Rok zawarcia umowy: 2012
  Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Weber

Kazachstan

          Rok zawarcia umowy: 2015
          Koordynator: prof. dr hab. Piotr Nowakowski           Rok zawarcia umowy: 2015
          Koordynator: prof. dr hab. Piotr Nowakowski
 • Zachodniokazachski Państwowy Uniwersytet im. M. Utemisowa w Uralsku
  www.wksu.kz
  Rok zawarcia umowy: 2009
  Koordynator: dr inż. Wojciech Pusz
 • Karagandzki Państwowy Uniwersytet im. Akademika E.A. Buketova
  www.ksu.kz
  Rok zawarcia umowy: 2013
  Koordynator: dr inż. Wojciech Pusz

Litwa

 • Uniwersytet Aleksandra Stulgińskiego w Kownie
  www.lzuu.lt
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2007
  Koordynator: prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita

Niemcy

 • Tierärztliche Fakultät der L.- M. Universität w Monachium
  www.uni-muenchen.de
  Rok podpisania ostatniej umowy: 1994
  Koordynator: prof. dr hab. Jan Twardoń
 • Hochschule für Angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
  www.hswt.de
  Rok zawarcia umowy: 2009
  Koordynator: dr inż. Julian Kalinowski
 • Sächsischen Landesamt für Umwelt Landwirtschaft und Geologie (LfULG) w Dreźnie
  www.smul.sachsen.de/lfulg
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2011
  Koordynator: dr inż. Sylwia Lewandowska
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
  HTW, University of Applied Sciences

  www.htw-dresden.de
  Rok podpisania: umowy: 2016
  Koordynator: dr inż. Sylwia Lewandowska
 • United Nations University (UNU-FLORES)
  www.flores.unu.edu
  Technische Universität Dresden
  www.tu-dresden.de
  Rok podpisania umowy: 2016
  Koordynator: prof. dr hab. Cezary Kabała

Rosja

 • Państwowy Instytut Górniczy (Uniwersytet Techniczny) w Sankt Petersburgu
  www.minsoc.ru
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2009
  Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Sobota

Serbia

 • Univerzitet u Novom Sadu
  www.uns.ac.rs/sr
  Rok zawarcia umowy: 2010
  Koordynator: dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich

Słowacja

 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie w Koszycach
  www.uvm.sk
  Rok zawarcia umowy: 2017
  Koordynator: dr hab. Michał Dzięcioł

Tajwan

 • National Central University
  www.ncu.edu.tw
  Rok zawarcia umowy: 2014
  Koordynator: dr inż. Witold Rohm

Turcja

 • Çanakkale Onsekiz Mart University
  www.comu.edu.tr
  Rok zawarcia umowy: 2005
  Koordynator: dr Barbara Król

Ukraina

 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gżyckiego
  www.vetuniver.lviv.ua
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2017
  Koordynator: dr Marcin Jankowski
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
  www.lnau.lviv.ua
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2011
  Koordynator: dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.
 • Instytut Zoologii im. I.I. Szmalhauzena NAN w Kijowie
  www.izan.kiev.ua
  Rok zawarcia umowy: 2006
  Koordynator: prof. dr hab. Leonid Rekovets
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine w Kijowie
  nubip.edu.ua
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2009
  Koordynator: prof. dr hab. Józef Nicpoń
 • Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska” we Lwowie
  www.lp.edu.ua
  Rok podpisania ostatniej umowy: 2007
  Koordynator: dr inż. Marek Trojanowicz
 • Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Humaniu
  www.udau.edu.ua
  Rok zawarcia umowy: 2013
  Koordynator: dr inż. Piotr Chohura
 • Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza
  www.pdaa.edu.ua
  Rok zawarcia umowy: 2013
  Koordynator: prof. dr hab. Anita Biesiada
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki
  www.lnu.edu.ua
  Rok zawarcia umowy: 2017
  koordynator: dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. nadzw.
 • Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy (NANRU) we Lwowie
  Rok zawarcia umowy: 2016
  Koordynator: prof. dr hab. Wojciech Niżański

USA

 • Iowa State University
  www.iastate.edu
  Rok zawarcia umowy: 2013
  Koordynator: dr inż. Sebastian Opaliński

 


 

Tryb zawierania umów

W uczelni obowiązuje, wprowadzony Uchwałą Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2000 r., następujący tryb i zasady zawierania umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi:

 1. Umowę z zagraniczną instytucją naukową podpisuje rektor za zgodą senatu.
 2. Z inicjatywą zawarcia umowy może wystąpić pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jak i partner zagraniczny.
  Projekt umowy o współpracy z partnerem zagranicznym jest wzorem pomocniczym do sporządzenia porozumienia, a nie obligatoryjnie obowiązującym drukiem.
 3. Wniosek, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana wydziału na zawarcie umowy, wraz z projektem umowy składa się do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Obligatoryjnym dokumentem składanym razem z wnioskiem jest wypełniona ankieta – pobierz.
 4. We wniosku niezbędne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy oraz źródeł i zasad jej finansowania, uzgodnionych z dziekanem wydziału.
 5. Rozszerzenie zakresu współpracy w ramach podpisanej umowy wymaga każdorazowo aneksu. Aneks należy sporządzić według trybu obowiązującego przy zawieraniu umowy.
 6. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, po uzgodnieniu z rektorem, przedstawia propozycję zawarcia umowy na posiedzeniu senatu.
  Odpowiedzialnym za zawarcie umowy jest prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

 


 

Projekt umowy