Rzeczpospolita Polska

Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego

Twórcy: Radosław Gniłka, Antoni Szumny, Czesław Wawrzeńczyk

Data zgłoszenia: 25-03-2010

Nr zgłoszenia: P.390831

Data wydania decyzji: 21-03-2013

Nr patentu:  215848

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego, który poddaje się destylacji z parą wodną, w celu uzyskania olejku eterycznego zawierającego mieszaninę tujonów, którą poddaje się izomeryzacji 5% roztworem NaOH w alkoholu. Do tak otrzymanej mieszaniny dodaje się nasycony roztwór wodorosiarczanu (IV) sodu i pozostawia się, w temperaturze pokojowej, na wytrząsarce do momentu wytrącenia się adduktu. Otrzymany addukt odsącza się i suszy, a następnie hydrolizuje się poprzez destylację z parą wodną.

Zalety wynalazku:

  • otrzymanie czystego (+)-β-tujonu, bez użycia rozpuszczalników organicznych, a otrzymany produkt cechuje się bardzo wysoką czystością, powyżej 99,8% według chromatografii gazowej (GC).
  • warunki prowadzenia procesu, które nie zanieczyszczają środowiska.
Zastosowanie:
  • w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym;
  • jako synton w syntezach organicznych
  • jako wzorzec chromatograficzny i sensoryczny.
  • do produkcji środków ochrony roślin.