Rzeczpospolita Polska

Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Twórcy: Jarosław Dąbrowski

Data zgłoszenia: 30-06-2010

Nr zgłoszenia: P.391679

Data wydania decyzji: 04-06-2013

Nr patentu: 215453

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Urządzenie to zbudowane jest z jednowężownicowego wymiennika ciepła (1), do którego podłączona jest instalacja doprowadzająca (2) i odprowadzająca (3) wodę wodociągową (ujęcia głębinowe). Do wężownicy wymiennika ciepła podłączona jest instalacja zasilająca (4) i powrotna (5) prowadząca glikol. Pomiędzy zasilaniem i powrotem glikolu umieszczono obejście wymiennika (6). Na zasilaniu glikolem znajduje się elektrozawór 3-drogowy (7), którym steruje regulator (8) na podstawie zmierzonych temperatur przez czujnik glikolu (9) i czujnik temperatury wody w wymienniku (10), który jest zainstalowany w tulei zanurzeniowej (11). Przewód sygnałowy (12 i 13) przesyła dane temperaturowe do regulatora, który steruje pracą elektrozaworu poprzez przewód sygnałowy (14). Wszystkie elementy urządzenia są umieszczone w jednej obudowie izolowanej cieplnie (15). Istotą wynalazku jest także sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Polega on na tym, że po przejściu glikolu przez kolektor poziomy, dodatkowo pozyskuje się ciepło niskotemperaturowe z wody do celów bytowo-gospodarczych, z ujęć głębinowych w wymienniku ciepła.

zwiekszenie_wydajnosci_pompy_ciepla_dabrowski

Zalety wynalazku:

  • Dolne źródło pompy ciepła, dodatkowo odbiera energię cieplną z wody wodociągowej, z ujęć głębinowych. Dopiero po odebraniu dodatkowej energii cieplnej, czynnik, którym jest glikol, transportowany jest do parownika pompy ciepła, powodując odparowanie czynnika w układzie sprężarkowym. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed zniszczeniem wymiennika i pompy ciepła. Przede wszystkim uniemożliwia zamarznięcie glikolu w parowniku pompy ciepła, a także kieruje przepływ glikolu na obejście wymiennika w sytuacji, kiedy na wejściu do wymiennika, czujnik glikolu zmierzy temperaturę powodującą ryzyko zamarznięcia wody w wymienniku (≤1°C).
  • Dzięki podwyższeniu temperatury dolnego źródła pompy ciepła będzie ona zużywała mniej energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki przy takiej samej ilości wytworzonej energii cieplnej (większa efektywność).

Zastosowanie:

W technice cieplnej, związanej z ogrzewaniem budynków mieszkalnych wyposażonych w pompę ciepłą typu glikol - woda z kolektorem poziomym