Rzeczpospolita Polska

Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego

Twórcy: Anna Rodziewicz, Wojciech Łaba, Justyna Sobolczyk

Data zgłoszenia: 13-06-2011

Nr zgłoszenia: P.395240

Data wydania decyzji: 14-10-2013

Nr patentu: 216731

Przedmiotem wynalazku jest sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego, polegający na tym, że pierze o wilgotności 20-30% miesza się z dodatkami roślinnymi i pyłem węgla brunatnego o podobnej wilgotności jak pierze, w proporcji 0,8-1,2:1. Całość okresowo miesza się i napowietrza. Szczepionkę bakteryjną stosuje się w ilości 1012-1014 jtk na 100 kg masy pierza z dodatkami. Szczepionkę wprowadza się jednokrotnie, a po zakończeniu fazy termicznej, do masy kompostowej wprowadza się szczepionkę grzybów strzępkowych Trichoderma sp. o uzdolnieniach keratynolitycznych i lignocelulolitycznych w ilości 108-1011 jtk na 100 kg masy kompostowej. Całość okresowo miesza się, zaś wilgotność masy kompostowej utrzymuje się na poziomie 40-60%. Proces utylizacji prowadzi się do momentu wizualnego zaniku struktury pierza, a odczyn masy kompostowej wynosi pH 6,5-7,5.

Odpady keratynowe w postaci pierza, w Polsce generowane są w ilościach około 50-70 tys. ton rocznie. Z powodu wysokiej oporności pierza na degradację, odpad ten nie jest racjonalnie zagospodarowywany, a jego biodegradacja na składowisku trwa około dwóch lat.

Znane metody utylizacji są kosztowne i stanowią obciążenie dla środowiska. Tradycyjne metody kompostowania, wykorzystywane do zagospodarowania odpadów komunalnych lub roślinnych, mają ograniczone możliwości w odniesieniu do pierza.

Zalety wynalazku:

  • Sposób według wynalazku w porównaniu ze znanymi sposobami charakteryzuje się znacznym skróceniem czasu uzyskania produktu, gdyż aktywna faza kompostowania trwa 30-40 dób, podczas gdy w podanych przykładach kilka miesięcy. Ponadto, pióra ulegają tu całkowitej biodegradacji, co powoduje, że w produkcie końcowym nie są one wizualnie obecne. Uzyskany produkt charakteryzuje się wysokim stopniem dojrzałości i jest mikrobiologicznie bezpieczny.
  • Sposób, przebiegający z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów keratynolitycznych oraz odpowiednio dobranych komponentów umożliwia skuteczną biodegradację pierza w sposób szybszy, tańszy i bezpieczny ekologicznie, przy wysokiej zawartości pierza w kompoście, wynoszącej 50% w/w.

Zastosowanie:

Wynalazek może znaleźć zastosowanie jako metoda utylizacji pierza odpadowego, stosowana przy ubojniach drobiu i w kompostowniach.