Rzeczpospolita Polska

Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj

Twórcy: Maria Rutkowska, Joanna Rymaszewska, Wojciech Słupski, Marta Szandruk, Małgorzata Trocha, Tadeusz Trziszka, Łukasz Bobak

Data zgłoszenia: 04-12-2012

Nr zgłoszenia: P.401894

Data wydania decyzji: 21-11-2013

Nr patentu: 217021

Wynalazek dotyczy zastosowania preparatu fosfolipidowego pochodzącego z żółtka jaj, do wytwarzania środka farmaceutycznego, zwłaszcza produktu leczniczego oraz suplementu diety, do stosowania w profilaktyce i leczeniu lęku o różnym podłożu samodzielnie lub jako potencjalizacja standardowych leków, zwłaszcza u chorych z niezadowalającą odpowiedzią na konwencjonalną terapię.

Zalety wynalazku:

  • Właściwości przeciwlękowe fosfolipidów z żółtka jaj kurzych są wynikiem skojarzonego działania głównych składników: kwasów omega-3 i choliny, które wpływają korzystnie na stany emocjonalne. Dodatkową zaletą tych fosfolipidów jest brak istotnych działań niepożądanych, co warunkuje duże bezpieczeństwo stosowania.
  • Cholina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Poza korzystnym wpływem na procesy poznawcze, uczestniczy również w kontroli emocji.
  • Kwasy omega-3 są składnikami fosfolipidów błonowych i uczestniczą w syntezie niektórych substancji biologicznie czynnych;
  • wykazano, że kwasy omega-3 działają leczniczo w wielu schorzeniach somatycznych, jak: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, działają przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i przeciwnowotworow;
  • mogą też działać korzystnie w zaburzeniach lękowych, ponieważ modulują aktywność wielu układów neuroprzekaźnikowych (noradrenergicznego, serotoninergicznego i GABA-ergicznego) zaangażowanych w kontrolę emocji i powstawanie zaburzeń lękowych;
  • hamują oś stresu (oś podwzgórze-przysadka-nadnercza);
  • zwiększają stężenie czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BDNF), który pobudza wzrost i naprawę neuronów, zwiększa ich przeżywalność i adaptację do bodźców stresowych.

Zastosowanie:

  • w profilaktyce i leczeniu stanów lękowych, takich jak zaburzenia lękowe w postaci fobii, inne zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną oraz inne zaburzenia;
  • zastosowanie superlecytyny do wytwarzania suplementu diety lub składnika suplementu diety, łagodzącego stany napięcia nerwowego i niepokoju.