Rzeczpospolita Polska

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych

Twórcy: Antoni Polanowski, Tadeusz Trziszka, Agnieszka Sosnowska

Data zgłoszenia: 19-08-2011

Nr zgłoszenia: P.396026

Data wydania decyzji: 25-03-2014

Nr patentu: 218076

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania Yolkiny z frakcji plazmatycznej żółtka jaja, zwłaszcza kurzego, dwiema alternatywnymi metodami:

immunoglobulinę Y (IgY) poddaje się dializie wobec buforu fosforanowego, po czym dializat klaruje się i zagęszcza na membranie o przepuszczalności granicznej poniżej 3 kDa, a otrzymany retentat poddaje się chromatografii sitowo-molekularnej, zbierając grupę niskocząsteczkowych białek oddzielonych od immunoglobuliny Y, zwaną Yolkiną.

alternatywnie dializat poddaje się ultrafiltracji przez membrany o przepuszczalności granicznej poniżej 50 kDa, po czym permeat zagęszcza się ultrafiltrując przez membrany o przepuszczalności granicznej poniżej 3 kDa. Następnie frakcje białek zwolnione z kompleksu z IgY poddaje się dializie do wody przez błony o przepuszczalności granicznej poniżej 3 kDa, w temperaturze w warunkach chłodniczych przez okres co najmniej 24 godzin z kilkukrotną zmianą wody. Alternatywnie frakcje białek odsala się z użyciem modułów ultrafiltracyjnych o przepuszczalności granicznej 1 kDa i poddaje suszeniu, uzyskując preparat o właściwościach immunoregulatorowych.

Zalety wynalazku:

  • Frakcje białek, otrzymane sposobem według Wynalazku, wykazują właściwości immunoregulatorowe i są mocnym induktorem wydzielania kluczowych dla układu immunologicznego cytokin.
  • Dzięki właściwościom immunoregulatorowym, Yolkina może posiadać właściwości wspomagające procesy poznawcze, dzięki czemu może być używana jako surowiec farmaceutyczny do wytwarzania leków stosowanych przy zaburzeniach degeneracyjnych centralnego układu nerwowego, a także jako składnik suplementów diety wspomagających i/lub poprawiających funkcje poznawcze, stosowanych w profilaktyce zaburzeń tych funkcji o różnym podłożu i/lub wspomagających terapię tych zaburzeń.
  • W procesie produkcji Yolkiny powstaje immunoglobulina Y (IgY), która sama w sobie posiada znaczną wartość handlową.

Zastosowanie:

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, do produkcji nutraceutyków i produktów farmakologicznych.