Rzeczpospolita Polska

Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych

Twórcy: Marta Jakubik, Joanna Rymaszewska, Antoni Polanowski, Tadeusz Trziszka, Bartłomiej Stańczykiewicz

Data zgłoszenia: 05-12-2012

Nr zgłoszenia: P.401911

Data wydania decyzji: 21-11-2013

Nr patentu: 217193

Istotą wynalazku jest zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych, zwanego Yolkiną, a będącego przedmiotem zgłoszenia patentowego zarejestrowanego pod numerem P. 396027, jako surowca farmaceutycznego do wytwarzania leków stosowanych przy zaburzeniach degeneracyjnych centralnego układu nerwowego, zwłaszcza u osób z niezadowalającą odpowiedzią na konwencjonalną terapię.

Zalety wynalazku:

  • Doświadczenia in vivo przeprowadzone z użyciem preparatu immunoregulatorowego oraz testu behawioralnego oceniającego funkcje poznawcze, m.in. zdolność uczenia się i pamięć, przyniosły rezultaty świadczące o istotnej poprawie w zakresie funkcjonowania poznawczego. Myszy otrzymujące preparat immunoregulatorowy statystycznie lepiej wypadły w teście behawioralnym w porównaniu do myszy otrzymujących placebo. Świadczy to o wpływie, jaki wywarł preparat na poziomie molekularnym w mózgu myszy, co przełożyło się na poprawę procesów poznawczych, zwłaszcza uczenia się i pamięci.
  • Wynalazek ma charakter innowacyjny ze względu na brak opisanego w literaturze wpływu preparatu immunoregulatorowego z jaja na poprawę funkcji poznawczych.

Zastosowanie:

  • Procesy poznawcze są to procesy przetwarzania informacji, które zachodzą w układzie nerwowym i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu. Funkcje poznawcze dzielą się na percepcję, uwagę, myślenie, pamięć, uczenie się oraz funkcje decyzyjne.
  • Dzięki właściwościom immunoregulatorowym, Yolkina może posiadać właściwości wspomagające procesy poznawcze.
  • Wynalazek może być również stosowany jako suplement diety (lub jego składnik) wspomagający i/lub poprawiający funkcje poznawcze, stosowany w profilaktyce zaburzeń tych funkcji o różnym podłożu i/lub wspomagający terapię tych zaburzeń.