Rzeczpospolita Polska

System stypendialny dla doktorantów UP we Wrocławiu

­­­­­­­­­­­
­­­

_________________________________

Projekt pt. „System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowan­ego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 75% wartości projektu, natomiast środki budżetu państwa wynoszą 25%.

­