Rzeczpospolita Polska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Studia podyplomowe
„Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”

rok akademicki 2015/2016

O studiach:

 • nowoczesny program napisany przy udziale praktyków, dostosowany do wymogów rynku pracy i pracodawców,
 • łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną - wykładowcy z długoletnim doświadczeniem w branży OŹEiGO,
 • dają możliwość wymiany doświadczeń i opinii oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
 • otwierają przed absolwentem perspektywę awansu lub zmiany pracy.

Cel: 

Celem oferowanych studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie:

 • kierunków rozwoju oraz strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii i odpadów dla celów energetycznych w energetyce rozproszonej,
 • lokalnych uwarunkowań oraz aspektów prawnych, środowiskowych i ekonomicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami,
 • identyfikacji i klasyfikacji odpadów, a także zasad postępowania z odpadami oraz możliwościami ich właściwego zagospodarowania.

Absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się branżą OŹEiGO oraz w administracji rządowej, samorządowej i szkolnictwie,
 • określenia potencjału i tworzenia analiz oraz możliwości zastosowania wybranych odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym,
 • opracowania koncepcji lokalnego centrum energetycznego oraz oceny wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko,
 • rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych związanych z identyfikacją i klasyfikacją odpadów oraz opracowywania koncepcji ich zagospodarowania z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Kierownictwo i opieka naukowa:

Kierownik:  

dr inż. Arkadiusz Dyjakon

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Instytut Inżynierii Rolniczej

ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

tel.: 71 320 59 45, mail:

 

Organizacja studiów:

 • studia organizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym,
 • zajęcia prowadzone w Uczelnianym Centrum Odnawialnych Źródeł Energii z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury,
 • planowany termin rozpoczęcia studiów: 24-25.10.2015r.,
 • system weekendowy - 14 zjazdów (sobota/niedziela),
 • odbywają się w godzinach 8.00-18.00.

 

Warunki i sposób zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

Termin składania dokumentów:

14.08.2015 r.

Niezbędne dokumenty:

 1. podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania),
 2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 3. 1 fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. życiorys zawodowy,
 6. umowa o świadczenie usług edukacyjnych (3 podpisane egzemplarze) (do pobrania),
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

100,00 PLN 

Koszt studiów:

4 500,00 PLN  (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

Czas trwania i liczba godzin:

2 semestry, 182 godziny

 

Kontakt i zapisy:

 

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Anna Kałuża – Handke
tel.: 71-320 51 20, mail:

 

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

(gmach główny UPWr, III piętro, pok. 319)