Rzeczpospolita Polska

Stypendyści

Lista doktorantów uczestniczących w projekcie „System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierzą

 • Katarzyna Hajduk
 • Sylwia Ramadani

Wydział Medycyny Weterynaryjne

 • Michał Bednarski
 • Paweł Pawłowski

Wydział Nauk o Żywności

 • Katarzyna Baranowska
 • Łukasz Bobak
 • Irena Bober
 • Małgorzata Kaźmierska
 • Tomasz Janeczko
 • Wojciech Łaba
 • Małgorzata Smuga
 • Barbara Ratuś
 • Ewa Tomaszewska-Ciosk
 • Paweł Zarychta

Wydział Rolniczy

 • Piotr Komarnicki
 • Magdalena Ostrowska
 • Anna Pełka
 • Grzegorz Pogoda