Rzeczpospolita Polska

Kalendarium

08.11.2004

złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

 

11.03.2005

otrzymanie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o pozytywnej ocenie Komisji Oceny Projektów i rekomendowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

 

15.04.2005

rozpoczęcie realizacji projektu pt. „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu”

 

19.04.2005

podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pt. „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu” pomiędzy AR we Wrocławiu a Samorządem Województwa Dolnośląskiego

 

05.2005

opublikowanie w „Głosie Uczelni” artykułu informującego o rozpoczęciu realizacji projektu

 

05.2005

opublikowanie w Forum Akademickim informacja o realizacji projektu

 

05.08.2005

złożenie wniosku o pierwszą płatność na kwotę 265.156,40 zł, stanowiącą 20% wartości projektu

 

02.09.2005

podpisanie aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Akademią Rolniczą we Wrocławiu a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, w wyniku którego zwiększono liczbę doktorantów otrzymujących stypendia z 17 do 19 osób oraz zmieniono okres realizacji projektu na 15 kwietnia 2005 r. - 30 kwietnia 2007 r.

 

06.09.2005

wpływ na konto projektu 1 transzy środków w wysokości 265.156,40 zł

 

15.09.2005

zorganizowanie spotkania informacyjno-szkoleniowego z doktorantami i opiekunami naukowymi (promotorami)

 

30.09.2005

wypłata stypendiów dla doktorantów za kwiecień-sierpień 2005 r.

 

27.10-09.11.2005

kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzona przez zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

15.12.2005

zorganizowanie konferencji inaugurującej realizację projektu

 

30.12.2005

złożenie wniosku o pierwszą płatność pośrednią na kwotę 725.500 zł

 

02.2006

opublikowanie w „Głosie Uczelni” artykułu informacji o konferencji inaugurującej projekt

 

31.03.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za wrzesień 2005 r.

 

12.04.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za październik-grudzień 2005 r.

 

01.06.2006

wpływ na konto projektu 2 transzy środków w wysokości 725 500 zł

 

08.06.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za styczeń-czerwiec 2006 r.

 

07.07.2006

badanie ankietowe przeprowadzone wśród doktorantów

 

07.07.2006

złożenie wniosku o drugą płatność pośrednią na kwotę 316.278,60 zł

 

28.07.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za lipiec 2006 r.

 

17.08.2006

wpływ na konto projektu 3 transzy środków w wysokości 266.283,18 zł

 

31.08.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za sierpień 2006 r.

 

04.09.2006

zatwierdzenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulaminu ustalającego zasady przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich AR we W-wiu stypendium ze ZPORR

 

10.09.2006

audyt wewnętrzny projektu

 

11-14.09.2006

kontrola na miejscu przeprowadzana wśród stypendystów przez personel projektu po wydatkowaniu połowy przyznanego doktorantom stypendium

 

29.09.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za wrzesień 2006 r.

 

09.10.2006

utworzenie strony internetowej promującej realizację projektu

 

31.10.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za październik 2006 r.

 

30.11.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za listopad 2006 r.

 

15.12.2006

konferencja w trakcie realizacji projektu „System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

 

19-20.12.2006

audyt zewnętrzny projektu przeprowadzony przez firmę InfoAudit sp. z o.o.

 

20.12.2006

wypłata stypendiów dla doktorantów za grudzień 2006 r.

 

20.12.2006

złożenie wniosku o trzecią płatność pośrednią na kwotę 49.995,42 zł

 

14.02-30.03.2007

kontrola na miejscu przeprowadzana wśród stypendystów przez personel projektu po wydatkowaniu całości przyznanego doktorantom stypendium

 

15.02-15.03.2007

przeprowadzenie ewaluacji projektu

 

28.02.2007

wpływ na konto projektu 4 transzy środków w wysokości 59 078,35 zł

 

15.03.2007

rozpoczęcie kontroli prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanej przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

 

27.03.2007

opublikowanie w Gazecie Wyborczej w dodatku Eurofundusze artykułu informującego o organizowanej konferencji podsumowującej realizację projektu

 

28.03.2007

konferencja podsumowująca realizację projektu „System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

 

30.03.2007

wydanie broszury podsumowującej realizację projektu w nakładzie 400 egzemplarzy

 

31.03.2007

rzeczowe zakończeni­e realizacji projektu pt. „System stypendialny dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

­