Rzeczpospolita Polska

Tematy prac doktorskich

Tematy prac doktorskich realizowanych w ramach projektu
„System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu”

 

Zastosowanie biofilmów w biodegradacji odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego

– Mgr inż. Katarzyna Baranowska, Wydział Nauk o Żywności

 

Wykorzystanie technik biologii molekularnej do badań nad infekcjami campylobacter jejuni i salmonella sp. w stadach bydła w aspekcie produkcji bezpiecznej żywności

– Lek. wet. Michał Bednarski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Zastosowanie technik membranowych do pozyskania niskocząsteczkowych protein z białka jaja kurzego

– Mgr inż. Łukasz Bobak, Wydział Nauk o Żywności

 

Optymalizacja i ocena procesu produkcji soków i przecierów jabłkowych zasobnych w bioflawonoidy

– Mgr inż. Irena Bober, Wydział Nauk o Żywności

 

Chemiczna i mikrobiologiczna hydroliza laktonów

– Mgr inż. Małgorzata Fajkowska, Wydział Nauk o Żywności

 

Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania jakości technologicznej mleka od krów na Dolnym Śląsku

– Mgr inż. Katarzyna Hajduk, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Biotransformacje ketonów przez wybrane szczepy grzybów strzępkowych

– Mgr inż. Tomasz Janeczko, Wydział Nauk o Żywności

 

Aspekty jakościowe w łańcuchu produkcyjnym jaj konsumpcyjnych wzbogaconych w polienowe kwasy tłuszczowe

– Mgr inż. Małgorzata Kaźmierska, Wydział Nauk o Żywności

 

Wpływ strumienia aerodynamicznego wielokierunkowego na skuteczność procesu separacji sitowej w kombajnie zbożowej

– Mgr inż. Piotr Komarnicki, Wydział Rolniczy

 

Biodegradacja keratyn z udziałem bakterii

– Mgr inż. Wojciech Łaba, Wydział Nauk o Żywności

 

Wpływ parametrów suszenia mikrofalowo-podciśnieniowego na strukturę wewnętrzną i rehydrację suszu z warzyw, grzybów i ziół

– Mgr inż. Magdalena Ostrowska, Wydział Rolniczy

 

Ocena karcynogennego działania metronidazolu u trzech szczepów szczurów, myszy oraz indyków

– Lek. wet. Paweł Pawłowski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Analiza procesu podciśnieniowo-mikrofalowego suszenia truskawek w aspekcie trwałości i jakości produktu

– Mgr inż. Anna Pełka, Wydział Rolniczy

 

Ocena skuteczności separacji na dwupłaszczyznowym sicie sekcyjnym w kombajnie zbożowym w warunkach zmiennego nachylenia

– Mgr inż. Grzegorz Pogoda, Wydział Rolniczy

 

Wpływ diety i genotypu na zawartość kwasów tłuszczowych i ich izomerów w serach owczych

– Mgr inż. Sylwia Ramadani, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Chemiczne i mikrobiologiczne utlenianie cyklicznych ketonów

– Mgr inż. Barbara Ratuś, Wydział Nauk o Żywności

 

Określenie właściwości skrobi rozsortowanej według wielkości gałeczek i poddanej ekstruzji w różnych warunkach

– Mgr inż. Ewa Tomaszewska-Ciosk, Wydział Nauk o Żywności

 

Zastosowanie technik biologii molekularnej do badań nad drożdżami stosowanymi w przemyśle spożywczym

– Mgr inż. Ewa Walczak, Wydział Nauk o Żywności

 

Wpływ drożdży na wybrane cechy piwa produkowanego metodą HG

– Mgr inż. Paweł Zarychta, Wydział Nauk o Żywności

­