Rzeczpospolita Polska

Język obcy już nie obcy

­
euro efs zporr   logo_ar
­

Projekt „Szkolenia z języka angielskiego dla doradców rolniczych z Dolnego Śląska” został przygotowany w kwietniu 2005 r. przez pracowników Biura ds. Projektów i Funduszy Europejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nabór wniosków odbywał się w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2005 r. od rekrutacji 60 doradców rolniczych będących pracownikami Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddziałów we Wrocławiu, Chojnowie i Świdnicy chętnych do nauki języka angielskiego. Następnie w dniu 10 października 2005 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii Rolniczej w Pawłowicach został przeprowadzony test kwalifikacyjny mający na celu podział uczestników na grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Po teście zostały podpisane umowy między uczestnikami a Akademią Rolniczą we Wrocławiu. 13 października 2005 r. rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego zgodnie z harmonogramem realizacji szkolenia. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki po godzinach pracy uczestników. W Chojnowie języka angielskiego uczy się 19 osób, w Świdnicy 13 osób natomiast we Wrocławiu 28 osób. Uczestnicy są wyposażeni we wszelkie niezbędne pomoce naukowe – podręczniki i płyty CD do nauki języka angielskiego, teczki, notesy, a nawet długopisy.

Zakończenie projektu planowane jest w lutym 2007 r. po zdaniu przez jego uczestników egzaminu z języka angielskiego i otrzymaniu certyfikat TELC – oficjalnie uznawanego przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzenia znajomości tego języka.

Wyniki przeprowadzonej w grudniu 2005 r. ankiety ewaluacyjnej badającej zadowolenie uczestników z kursu języka angielskiego pokazały, że pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uważają decyzję o podjęciu nauki za dobrą i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Nauka języka angielskiego dofinansowywana z Unii Europejskiej okazała się strzałem w dziesiątkę.

_________________________________

Projekt pt.: „ Szkolenia z języka angielskiego dla doradców rolniczych z Dolnego Śląska ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.