Rzeczpospolita Polska

Oferta dla biznesu

oferta_dla_biznesu_upwr


Za naszym pośrednictwem nawiążecie Państwo kontakt z jednostkami badawczymi, grupą ekspertów lub poszczególnymi uczonymi UPWr.
W zależności od potrzeb skontaktujemy Państwa z właściwymi jednostkami lub osobami i skomunikujemy zainteresowane strony bądź też zainicjujemy pierwsze spotkanie.
Pomożemy też sformalizować współpracę, przygotujemy wstępny projekt umowy. Do tego celu zaangażujemy w razie potrzeby prawników oraz specjalistów w zakresie prawa patentowego.

Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania.KONTAKT


Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji UPWr
tel. 71 320 5270, 71 320 5272; e-mail: