Rzeczpospolita Polska

Finansowanie badań

Pomocnym instrumentem, dającym możliwości realizowania badań są programy ich finansowania ze źródeł unijnych i krajowych.

Bierzemy czynny udział w pozyskiwaniu partnerów biznesowych, w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, tworzenia umów, w tym konsorcyjnych oraz w całym procesie prowadzenia projektów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ww. programami finansowania badań, prosimy o kontakt z Działem Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji.    Harmonogramy projektów prowadzonych przez wiodące Instytucje Pośredniczące:

    • Przejdź
    • przejdź