Rzeczpospolita Polska

Praktyki i staże


Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pomaga w pozyskaniu przez przedsiębiorców najlepszych pracowników, stażystów, praktykantów oraz wolontariuszy wśród studentów i absolwentów Uczelni, a także prowadzenia rozbudowanych działań z zakresu tworzenia wizerunku firmy, jako solidnego i rzetelnego pracodawcy.

OFERUJEMY:


Udostępnienie ofert pracy na stronie internetowej Biuro Karier UPWr


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem oferty pracy, praktyki, stażu lub wolontariatu na naszej stronie, prosimy o kontakt:


Udostępnienie ofert pracy na portal dedykowany studentom i absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Portal skupia Studentów, Absolwentów oraz Pracodawców, umożliwia wzajemną wymianę poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania rynku pracy. Stanowi źródło wiedzy branżowej, zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla pracodawców.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani utworzeniem wizytówki firmy i umieszczeniem oferty rynku pracy prosimy o zarejestrowanie się na portalu www.absolwent.up.wroc.pl.


Współpracę w ramach CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji działań skierowanych do środowiska akademickiego


Współpraca w ramach CSR może odbywać się poprzez organizację na Uczelni lub w przedsiębiorstwie szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów, laboratoriów lub innych form kształcenia dla studentów, absolwentów, doktorantów lub pracowników Uczelni. Działania te mogą prowadzić do wspólnego wypracowywania pomysłów i form współpracy. W trakcie spotkań Pracodawcy mogą nawiązać bezpośredni kontakt z ekspertami, poznać ich zainteresowania badawcze i kompetencje.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani działaniami w zakresie CSR prosimy o kontakt z doradcą ds. przedsiębiorczości – dr inż. Magdaleną Gawron-Gajgał,


Prezentację Pracodawcy na uczelni


Prezentacja daje możliwość przedstawienia firmy szerokiemu gronu odbiorców i jest doskonałą okazją dla pracodawcy, by zainteresować pracą w firmie/instytucji najzdolniejszych studentów, absolwentów i doktorantów oraz zbudować pozytywny obraz firmy jako przyszłego pracodawcy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prezentacją firmy na Uczelni prosimy o kontakt z Biurem Karier: