Rzeczpospolita Polska

ERASMUS+ KA107 - umowa na lata 2016/2018

Umowa nr 2016-1-PL01-KA107-023896

W roku 2016 Narodowa Agencja programu Erasmus+ pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Biuro Programów Międzynarodowych i przyznała Uniwersytetowi  Przyrodniczemu we Wrocławiu dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi.

Czas trwania umowy: 01.06.2016 ‑ 31.07.2018

Kwota dofinansowania: 65 225 EURO, z czego:

  • 16 345 EURO na koszty podróży
  • 48 880 EURO na wsparcie indywidualne

Kraje partnerskie: Białoruś , Chiny, Gruzja, Kazachstan, Kolumbia, Kirgistan, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan oraz USA.

 

Dofinansowanie z budżetu projektu przedstawia tabela poniżej:

Lp. Kraj Uczelnia Liczba
uczestników
Rodzaj mobilności
S (student) T (pracownik)
Wyjazd/przyjazd
Dofinansowanie na podróż
(w EUR)
Dofinansowanie
Wsparcie indywidualne
(w EUR)
1. Białoruś Grodno State Agrarian University 2 STA ‑ 1 przyjazd
SMS ‑ 1 przyjazd
275
275
980
3750
2. Chiny 1. Hunan Agricultural University
2. Minzu University of China
3 STA ‑ 2 osoby- przyjazd
STT ‑ 1 przyjazd
820
820
820
980
980
980
3. Kolumbia Universidad de Magdalena 2 STA ‑ 1 przyjazd
SMS ‑ 1 przyjazd
1100
1100
840
3750
4. Gruzja Georgian Technical University 3 STA ‑ 1 wyjazd
STA ‑ 1 przyjazd
SMS ‑ 1 przyjazd
360
360
360
1120
980
3750
5. Kazachstan 1. Kazakh Agro Technical University
2. Innovative Eurasian University
4 STA ‑ 1 wyjazd
STA ‑ 1 przyjazd
STT ‑ 1 przyjazd
SMS ‑ 1 przyjazd
530
530
530
530
1120
980
980
3750
6. Kirgistan 1. Kyrgyz National Agrarian University
2. Issykkul State University
2 STT ‑ 1 przyjazd
SMS ‑ 1 przyjazd
820
820
980
3750
7. Tadżykistan Khujand State University im. Bobojona Gafurova 3 STA ‑ 1 przyjazd
STT ‑ 1 przyjazd
SMS ‑ 1 przyjazd
820
820
820
980
980
3750
8. Ukraina 1. Uman National University of Horticulture
2. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
5 STA ‑ 1 wyjazd
STT ‑ 1 wyjazd
STA ‑ 1 przyjazd
STT ‑ 1 przyjazd
SMS ‑ 1 przyjazd
275
275
275
275
275
1120
1120
980
980
3750
9. USA Iowa State University 2 STA ‑ 1 wyjazd
STA ‑ 1 przyjazd
820
820
960
840
10. Uzbekistan Samarkand Agriculture Institute 1 SMS ‑ 1 przyjazd 820 3750

SMS - mobilność studentów celem odbycia części studiów

STA - mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych celem prowadzenia zajęć

STT - mobilność pracowników w celach szkoleniowych