Rzeczpospolita Polska

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

­Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z doktorantami i opiekunami naukowymi (promotorami)

W spotkaniu informacyjno-szkoleniowym zorganizowanym w dniu 25 września 2006 r. uczestniczyli doktoranci – beneficjenci ostateczni projektu pt. „Drugi program stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz ich opiekunowie naukowi (promotorzy).

2006_09_25a

Część pierwsza spotkania miała charakter informacyjny. Zostały w niej poruszone następujące zagadnienia:

  • opis projektu
  • regulaminem wypłaty stypendiów
  • umowa uczestnictwa w projekcie

2006_09_25b

W drugiej części spotkania, mającej charakter warsztatowy, doktoranci:

  • wypełnili dokumenty startowe projektu
  • zostali przeszkoleni w zakresie sprawozdawczości z uczestnictwa w projekcie
  • zostali przeszkoleni w zakresie sporządzania i kompletowania protokołów przekazania
  • zostali poinformowani o istocie i zasadach promocji projektu

2006_09_25c

Spotkanie prowadził manager projektu mgr inż. Mariusz Mielcarek oraz pracownik administracyjny projektu mgr inż. Danuta Chanik.