Rzeczpospolita Polska

Współczesne problemy odorowe w przemyśle i gospodarce rolnej – 28-29.03.2017

 

Współczesne problemy odorowe w przemyśle i gospodarce rolnej


28-29 marca 2017
Centrum Konferencyjne Dom Technika, Płock


po patronatem honorowym

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Prezydenta Miasta Płocka


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji.


W imieniu całego zespołu Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim, dzięki którym konferencja "Współczesne problemy odorowe w przemyśle i gospodarce rolnej. Nauka i biznes dla technologii na rzecz środowiska" zakończyła się sukcesem.

Dziękujemy JM Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Tadeuszowi Trziszce i Centrum Edukacji CE2 za nieocenione wsparcie przy organizacji konferencji. Dziękujemy sponsorom konferencji – sponsorowi diamentowemu - PKN Orlen S.A., reprezentowanej przez Pana dr inż. Arkadiusza Kamińskiego, Dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen S.A., Pana Krzysztofa Iwanickiego, Prezesa Zarządu Orlen EKO oraz Panią Renatę Krawczyk-Adamkowską oraz sponsorom biznesowym – firmie Hellfeier Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Marka Helińskiego oraz BioEm Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Dariusza Włoska.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji, którymi byli przedstawiciele świata naukowego i biznesowego, jak również pracownicy państwowych i prywatnych ośrodków badawczych, inspektoratów ochrony środowiska, pracownicy instalacji przemysłowych, przedstawiciele społeczności mieszkańców (m.in. terenów sąsiadujących z instalacjami przemysłowymi), przedstawiciele instytucji ustawodawczych, biegli w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, mediatorzy sądowi z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, przedstawiciele administracji i samorządów lokalnych, studenci oraz wielu innych. Goście konferencji pochodzili z wielu różnych miast Polski, wymieniając doświadczenia swoich regionów w zakresie problematyki odorowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji, a także do zapoznania się z raportem zawierającym kluczowe wnioski i sugestie wynikające z przebiegu dyskusji i rozmów w trakcie konferencji (raport wkrótce).


p3280007 p3280016 p3280022 p3280023 p3280035 p3280037 p3280049 p3290053 p3290059 p3290061 p3290064

plik PDF Plakat z informacją o prelegentach plik PDF, 1.78 MB
2017-03-23 13:33
plik PDF Plakat informacyjny plik PDF, 874.64 KB
2017-01-30 12:36
plik PDF Harmonogram konferencji plik PDF, 8.75 MB
2017-03-23 13:32